Søg på lokalafdelingens hjemmeside

Fanø Quindeklub

Fanø Quindeklub – Ældre Sagen

Navn på klubben: arbejdstitel Fanø Quindeklub.

Deltagerne: klubben retter sig mod kvinder i alderen +60. 

Mødefrekvens, -tider og -sted: 

  • 5-9 møder i perioden september – maj. 
  • Aften (18/19-22), Eftermiddag (14-17) eller evt. i forlængelse af onsdagsbio. 
  • Mødestedet i Strien, Lindevej 3-5 anvendes som ”klublokale” (sluttidspunkt senest kl. 22.00 inkl. oprydning).

Indhold: foredrag/oplæg, kultur, hyggeaftener, virksomhedsbesøg, andet

Aktivitetsudvalget planlægger arrangementer for et halvt år ad gangen. Program offentliggøres på Ældresagens hjemmeside og i Fanø Ugeblad. Ved henvendelse til aktivitetsudvalget, kan man komme på en mailliste, som bruges til udsendelse af invitationer og andre oplysninger. Listen indeholder for- og efternavn, telefonnummer og mailadresse.

Tilmelding til arrangementer sker efter først-til-mølle princippet. Der kan som udgangspunkt max være 40 til et arrangement, hvis det holdes i Mødestedet.

Økonomi: der vil blive opkrævet et beløb for deltagelse, forplejning samt evt. udgifter til arrangement (oplægsholder m.v.). Betaling foregår via mobilepay til Ældresagens kontonummer eller kontant efter aftale ved tilmelding. 

Opstart: Fanø Quindeklub er startet den 15. september 2021 under Ældresagen Fanø.

Aktivitetsudvalget udgør pr. 01.01.22:

Esther Hansen, 2885 5314 / esther@fanonet.dk

Magda Christensen, 2057 9645 / fam.baun@fanonet.dk

Annette Fredborg, 2424 7801 / fredborg@fanonet.dk

Ellen Hansen, 3020 6754 / eogj@fanonet.dk PRAKTISKE OPLYSNINGER 

 

Der betales ikke kontingent, men der opkræves et deltagergebyr ved hvert arrangement. Dette dækker leje af Mødestedet, forplejning samt udgift til foredragsholder osv.

  Egenbetaling indbetales så vidt muligt til Ældresagens konto via mobilepay til 248783. Hvis man ikke har mobilepay, kan der dog ved tilmelding aftales, at der betales med kontanter. Dato for tilmelding og betaling fremgår ud for hvert arrangement.

HUSK: Skriv Fanø-Q i feltet til modtager.

 

Distributionsliste: Ønsker du at være tilmeldt Fanø Quindeklubs distributionsliste, kan du kontakte Magda Christensen på 2057 9645 eller fam.baun@fanonet.dk. Listen bruges til at udsende Quindeklubbens program, reminder om tilmeldingsfrist, ændringer i aktiviteter fx aflysninger m.v.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 23.06.2022