Søg på lokalafdelingens hjemmeside

Ny bestyrelse valgt på årsmøde

På Ældre Sagen Ærøs årsmøde, der blev afholdt på Ærø Hotel den 6. marts, blev følgende valgt til bestyrelsen:

Susanne Bihl Frandsen (formand)

Poul Meirum (næstformand)

Graeme Foulis Thomson (sekretær)

Lillian Reimer Schwarz (medlem)

Birgit Poulsen (medlem)

Lisbeth Schock (1. suppleant)

Bestyrelsen mødes første gang den 4. april, hvorefter alle frivillige vil blive orienteret.

Sidst opdateret 10.03.2022