Vågetjenesten

Vågetjenesten er et fælles projekt for Ældre Sagen og Røde Kors

Vågetjenesten er et tilbud til døende og deres pårørende om hjælp i livets sidste timer, så ingen behøver at dø uden nogen ved sin side.

Hvem er vi:

Ældre Sagen startede i samarbejde med Røde Kort en vågetjeneste i Værløse i 2015. Siden da er vågetjenesten udvidet, således at vi nu dækker hele Furesø Kommune.

Vågetjenesten består af udvalgte og motiverede frivillige med forskellig baggrund. Frivillige i vågetjenesten deltager i målrettede kurser. Vi har alle tavshedspligt og er neutrale i enhver henseende.

Hvad tilbyder vi:

Vågetjenesten er et gratis tilbud. Vi tilkaldes af plejecentre og hjemmesygeplejen.

Vagterne er af 3 timers varighed – primært aften og nat.

Vi kan være til stede hos døende i eget hjem eller på et plejecenter for at yde nærvær og støtte. Vi kan aflaste pårørende. Vi erstatter ikke det professionelle personale og deltager ikke i plejen af den døende.

Vi mangler vågere, og har du lyst til at være en del af et godt team af frivillige, så kontakt

Kai Christiansen, 40 42 77 79, kaichr@live.dk  eller

Elsa Skriver, 29 72 26 01, elsask@get2net.dk   

Sidst opdateret 02.09.2019