Om Ældre Sagen Rougsø-Sønderhald


 

Ældresagen Rougsø-Sønderhald er en lokalafdeling af den landsdækkende, almennyttige organisation Ældre Sagen, som er uafhængig af partipolitik, religion og etniske forhold. Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.   Her på hjemmesiden kan du finde oplysninger om lokalafdelingen og de arrangementer, vi tilbyder. Du kan også læse om dine muligheder for at få støtte og vejledning.


 

Til højre ses Ældresagen Rougsø-Sønderhald program for 2020 - 2021
Du kan se bladet ved at klikke på billedet.