Ældre Sagens arrangementer er udskudt eller aflyst

PÅ GRUND AF CORONAVIRUS ER ALLE ARRANGEMENTER I ÆLDRE SAGEN DESVÆRRE UDSKUDT ELLER AFLYST FREM TIL 1. JUNI.

Alle, der er tilmeldt ét eller flere arrangementer vil blive kontaktet af lokalafdelingen med information om enten udskydelse af arrangementet eller aflysning.

Vi er ved at finde en teknisk løsning på tilbagebetaling af deltagergebyrer, hvor det er nødvendigt. Det vil du også blive kontaktet om. Du behøver derfor ikke kontakte din lokalafdeling, men i stedet hjælpe os ved at være tålmodig.

Arrangementer efter 1. juni fortsætter på nuværende tidspunkt som planlagt, men de vil ikke være synlige i oversigten frem til 1. juni.