Vi søger folk, som har lyst til at komme i bestyrelsen som suppleant

På Ældre Sagens årsmøde i Høng den 24. marts 2019, kunne formanden Gregers Bagger over for 90 fremmødte deltagere glæde sig over en fortsat øget tilslutning til de mange aktiviteter, som ikke mindst efter foreningens indflytning i byens gamle rådhus er blevet flere og flere.

Formanden Gregers Bagger meddelte at det nu er tid for, at yngre kræfter blandt foreningens over 1500 medlemmer vil melde sig som frivillige ledere, men også til bestyrelsesarbejdet, hvor behovet for et generationsskifte hastigt nærmer sig.

Man kan henvende sig til Formanden Gregers Bagger på telefon: 29 86 33 81 eller Freddie Madsen på telefon: 26 24 04 01 for at få nærmere oplysninger/snak om at træde ind i bestyrelsen eller blive suppleant.

Klublokalet, Klub Gamle Ole, er på stort set alle ugens dage fyldt op med meget afvekslende aktiviteter. Dertil oplever fittnes- og motionslokalerne på rådhusets 1. sal øget tilslutning.

Også aktiviteterne uden for rådhuset som ældregymnastik, svømning, badminton, petanque, krolf, bowling, dart, stavgang, gåture i Høng Skov, éndagsudflugter og to årlige udenlandsrejser kan melde om god tilslutning.

En af foreningens kerneområder, besøgstjenesten, kunne dog godt tænke sig, at flere ville melde sig som besøgsvenner for de flere og flere ensomme ældre. Her overtog Lena Olsen sidste år ansvaret for besøgsvennetjenesten, og hun har derudover påtaget sig en ny rolle som kontaktperson for demensramte og deres pårørende.

Formanden måtte dog se i øjnene, at en aktivitet går på en foreløbig pause. Det drejer sig om havegruppen, som i 10 år har haft Annie Dyhr-Nielsen som leder. For sit blomstrende arbejde med havegruppen modtog hun selvfølgelig en stor buket blomster.

Desuden vil der i sommerpausen ske et lederskifte vedrørende de meget succesrige herre- og dameværelser. Her overdrager Connie Errebo Pedersen roret til Jette Astrup.

I det hele taget slog Gregers Bagger til lyd for, at yngre kræfter blandt foreningens over 1500 medlemmer vil melde sig som frivillige ledere, men også til bestyrelsesarbejdet, hvor behovet for et generationsskifte hastigt nærmer sig.

Årsmødet bød på nyvalg til Poul Petersen, der i forvejen er tovholder for bordtennisaktiviteten. Han indtræder som en ekstra suppleant. Alle øvrige valg var genvalg.

Kasserer Arne Astrup fremlagde regnskabet, der bød på et overskud på 10.000 kroner, som man dog kan takke genbrugsbutikken Optimisten for. Herfra modtog Ældre Sagen lige før jul en donation på 20.000 kroner, primært øremærket til udflugter for dårligt gående ældre.

Også fra Kalundborg Kommune har man nydt godvillighed i form af et tilskud på 69.000 kroner til arbejdet for de lokale ældre.


Sidst opdateret 16.12.2019