Lokal bestyrelsen

Kontorfrivillige og bestyrelse er registreret som Demensvenner.
 
 Lokal bestyrelsen 2018-19. 

 
Bagerste række fra venstre:
Ole Knudsen, lokalbestyrelsen, formand
Gunnar L. Hansen, lokalbestyrelsen, næstformand, redaktør af lokalblad
Erling Lynge Møller, lokalbestyrelsen, medborgerhus, rejser 
Karl Jørgen Ingversen, lokalbestyrelsen, sekretær, spis sammen
Forreste række fra venstre:
Birgit Ribe, lokalbestyrelsen, kasserer 
Dorte Bang, lokalbestyrelsen, seniorvejledn./ bisidder, cafè/film
Tove Thulstrup Pedersen, lokalbestyrelsen, vågetjenesten.
Bent Bertelsen, lokalbestyrelsen, IT og hjemmeside
Gunnar Greve, lokalbestyrelsen, motion (krolf, bowls)
 

Sidst opdateret 02.09.2019