Om lokalafdelingen

Få mere at vide om Ældre Sagen Børkop lokalafdeling
Om lokalafdelingen

Børkop Lokalafdeling har 2463 medlemmer. Vi glæder os over en fremgang på 154 medlemmer i siden årsmødet i 2020.

Vi har 48 frivillige som står klar til at yde et stort og godt arbejde indenfor mange forskellige områder. 

Ældre Sagen i Børkop ledes af en bestyrelse på syv medlemmer og to suppleanter, samt vores dygtige kasserer. Bestyrelsen vælges på årsmødet, der afholdes i marts måned.

Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.