Overvejelser i forbindelse med fuldmagter

Sidst redigeret den 09.01.2018

Det er vigtigt at overveje, hvem der skal tage hånd om ens økonomiske og personlige forhold, hvis man selv bliver ude af stand til det senere.

Man kan blandt andet tænke over følgende:

 • skal en person, du har tillid til, og som har et indgående kendskab til dig, kunne handle for dig? Hvis ja – hvem skal denne person være og hvorfor?
 • nyder personen, som skal handle på dine vegne, tillid blandt dine øvrige pårørende?
 • er den pågældende interesseret i - og villig til - at skulle fungere for dig i henhold til en fuldmagt?
 • skal den pågældende træffe alle - eller kun nogle - beslutninger angående din økonomi, din bolig, dine aktiver, eller andet?
 • er personen i stand til det eller skal de være flere?
 • skal de(n) pågældende aflægge regnskab og i givet fald over for hvem, hvornår og hvor detaljeret?
 • skal den pågældende kunne give gaver, hvis du ikke selv er i stand til det, f.eks. de årlige afgiftsfrie gavebeløb til børn og/eller børnebørn og/eller svigerbørn?
 • skal den pågældende (eller en anden) kunne handle og træffe beslutninger angående dit helbred og andre personlige forhold?
 • er der enighed om, hvornår fuldmagten skal kunne anvendes og eventuelt ophøre?
 • er det op til den pågældende person, der skal handle på dine vegne?
 • skal det ske efter samråd i din familie?
 • skal der pålægges begrænsninger i brugen?

Indhold hentes