Oprettelse af Pårørende fuldmagter

Sidst redigeret den 09.01.2018

Ældre Sagen har udviklet et elektronisk program med tre Pårørende fuldmagter, der omfatter enten

  • fast ejendom
  • økonomiske forhold eller
  • personlige forhold.

www.aeldresagen.dk, Viden og Rådgivning - Hjælp og støtte - Fuldmagter og Værgemål, kan man i programmet indtaste relevante oplysninger vedrørende den enkelte fuldmagt og den interne instruks og derefter printe dokumenterne ud for datering og underskrifter. Således udstedes Pårørende fuldmagter, der kan anvendes, når der er behov for det.

Fuldmagterne om fast ejendom og økonomi forudsætter, at fuldmagtsgiveren er i ægteskab med fælleseje på anvendelsestidspunktet og bør derfor ikke anvendes af "papirløst" samlevende eller enlige.

Den tredje fuldmagtstype om personlige forhold kan anvendes af alle.

Det er praktisk, at fuldmægtigen deltager, når fuldmagten og den interne instruks bliver underskrevet. På den måde bekræfter fuldmægtigen sin villighed til at være fuldmægtig og sit kendskab til fuldmagten og instruksen.

Efter underskrift bør man opbevare den originale fuldmagt på et sikkert sted, f.eks. i en bankboks.

Husk altid at orientere fuldmægtigen om, hvor den originale fuldmagt befinder sig, så den kan findes frem, hvis der bliver behov for at bruge den.

Hvis man har behov for at afvige fra Ældre Sagens specialudformede dokumenter, fordi man ikke lever i ægteskab med fælleseje, bør man få bistand af erfaren advokat på området.

For så vidt angår fuldmagt til konti i ens bank, kan der udstedes en bankfuldmagt. Kontakt banken herom

Indhold hentes