Hvornår ophører en fuldmagt?

Sidst redigeret den 09.01.2018

En fuldmagt kan ophøre, hvis den bliver tilbagekaldt af fuldmagtsgiver. Det kræver imidlertid, at denne har handleevnen i behold ved tilbagekaldesen.

En fuldmagt er derfor gyldig efter det tidspunkt, hvor fuldmagtsgiver ikke længere er i stand til at handle. Og det er netop hensigten med oprettelse af de fuldmagtstyper til brug for pårørende, som Ældre Sagen foreslår i det særligt tilpassede elektroniske program til Pårørende fuldmagter.

Disse fuldmagter er søgt udformet således i programmet, at de for ægtefæller i almindeligt formuefællesskab dækker behovet for, at man kan få en eller flere personer til at varetage sine forskellige interesser, hvis man senere mister evnen til at handle fornuftsmæssigt.

I nogle tilfælde kan det være problematisk, hvis f.eks. fuldmægtigen misbruger fuldmagten og fuldmagtsgiver ikke længere er i stand til at tilbagekalde fuldmagten eller kontrollere fuldmægtigens arbejde.

Er det tilfældet, kan det være nødvendigt at få iværksat et værgemål. Værgen kan herefter tilbagekalde fuldmagten, hvis fuldmagtens område er omfattet af værgemålet.

Hvis der iværksættes værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, bortfalder fuldmagterne om fast ejendom og andre økonomiske forhold.
Da fuldmagter ofte oprettes længe før de er tiltænkt anvendt, bør fuldmagtsgiver være meget opmærksom på, om der opstår ændrede forhold, f.eks. hvis forholdet til fuldmægtigen ændrer sig på grund af uvenskab, skilsmisse el.lign.

I så tilfælde bør fuldmagtsgiver trække fuldmagten tilbage og eventuelt udstede en ny fuldmagt til en anden, som fuldmagtsgiver har tiltro til.

Fuldmægtigen har altid mulighed for at frasige sig hvervet i henhold til fuldmagten - og det bør derfor overvejes på forhånd, om der skal være en alternativ fuldmægtig.

Indhold hentes