Generelt om fuldmagter

Sidst redigeret den 09.01.2018

En fuldmagt er som udgangspunkt gyldig, hvis den er udstedt på et tidspunkt, hvor den, der underskriver fuldmagten (fuldmagtsgiver), har handleevnen i behold og fuldt ud forstår virkningerne.

En fuldmagt bør hvile på tillid, da fuldmægtigen jo kan handle på en anden persons vegne.

Det er derfor vigtigt at få talt om, hvordan og hvornår man ønsker fuldmagten anvendt.

Det er muligt at give mere end én person fuldmagt, f.eks. to børn i forening, men man skal nøje overveje, om det er praktisk og hensigtsmæssigt. Det betyder nemlig, at de to fuldmægtige kun kan handle, hvis de er enige.

Manglende enighed gør fuldmagten ubrugelig i den sammenhæng. I stedet kan man indsætte en "alternativ fuldmægtig", der kan træde til, hvis den primære fuldmægtige dør, eller ikke længere kan eller vil være fuldmægtig.

Det er vigtigt at få tænkt over - og talt om - hvem der skal gøre hvad i tilfælde af, at man ikke selv er i stand til det. Også en instruktion til fuldmægtigen kan være hensigtsmæssig.

Indhold hentes