Generalfuldmagt eller specielle fuldmagter

Sidst redigeret den 09.01.2018

En generalfuldmagt er en fuldmagt, som formuleres, så den søges at dække alle tænkelige forhold til sin tid.

En generalfuldmagt, der er udstedt lang tid tilbage, kan give problemer, da den kan være for bredt formuleret og uspecifik.

Banker har i nogle tilfælde anset generalfuldmagten for at afvige så meget fra teksten i deres egen såkaldte bankfuldmagt, at de ikke vil respektere den.

Tinglysningsmyndighederne kan også afvise generalfuldmagter, fordi de ikke efter deres indhold kan antages at omfatte de aktuelle ejendomme.

Specielle fuldmagter
Man bør overveje at opdele sine fuldmagter i flere "specialfuldmagter" og evt. vælge forskellige fuldmægtige for de enkelte områder, den konkrete fuldmagt skal dække.

Se www.aeldresagen.dk om Pårørendefuldmagter og afsnit om oprettelse af fuldmagt.

I de enkelte banker kan man udstede en bankfuldmagt, hvor man giver en anden person råderet til at disponere over kontiene, på samme måde, som man selv råder over kontoen.

For fuldmagt til digital selvbetjening i forhold til det offentlige se afsnittet Digitalisering - Obligatorisk selvbetjening.

Fremtidsfuldmagter
Virkningerne af en fremtidsfuldmagt svarer som udgangspunkt til de fuldmagter, man kan indgå i dag.

En fremtidsfuldmagt skal oprettes digitalt og efterfølgende vedkendes for en notar. Fuldmagten er først trådt i kraft som gyldig, når det er sket.

Det er Statsforvaltningens beslutning, hvornår den skal træde i kraft.

Forinden det kan ske, skal - som hovedregel - en lægeerklæring godtgøre, at fuldmagtsgiveren ikke selv kan varetage sine forhold.

Når Statsforvaltningen har afgjort, at en fremtidsfuldmagt skal sættes i kraft, skal det offentliggøres ved tinglysning i Personbogen.

Indhold hentes