Selvstændige erhvervsdrivende

Sidst redigeret den 10.01.2019

Selvstændige og medarbejdende ægtefæller kan få sygedagpenge efter 2 ugers sygdom, hvis den selvstændige i mindst 6 af de forudgående 12 måneder har drevet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang (18,5 timer om ugen), heraf mindst 1 måned umiddelbart forud for sygdommens indtræden.

Anmeldelse af sygdom skal ske digitalt til kommunen.

Man kan tegne en frivillig forsikring, der giver ret til sygedagpenge allerede fra første eller tredje sygedag. Se for yderligere information om sygedagpenge forsikring der administreres af Udbetaling Danmark på: www.virk.dk/sygedagpengeforsikring og www.borger.dk/sygedagpengeforsikring.

Selvstændige erhvervsdrivende, der ikke har tegnet en frivillig forsikring, kan ved en aftale med kommunen opnå ret til sygedagpenge fra første fraværsdag, hvis de har en væsentlig forøget sygdomsrisiko på grund af en langvarig eller kronisk lidelse og fraværet skønnes at medføre mindst 10 sygedage årligt. Se afsnit hyppige sygefravær - § 56 aftale.

Anmeldelse skal ske digitalt via Nemrefusion på www.virk.dk. Da indberetningen skal foregå med digital signatur, kan man ikke få sin kommune til at foretage indberetning om sygdom.

Indhold hentes