Sundshedsplaner og sundhedsaftaler

Sidst redigeret den 09.01.2018

Regionerne skal hver fjerde år udarbejde en sundhedsplan, der omfatter sundhedsvæsenet samt planer om forebyggelse og fremme af sundheden.

Formålet er at sikre samordning og sammenhæng af høj kvalitet for de patientforløb, der går på tværs af regioner og kommuner. Regionen skal indgå sundhedsaftaler med alle regionens kommuner med fokus på at ligestille psykiatri og somatik.

Sundhedsplanen skal desuden gøre rede for, hvordan samarbejdet med kommunerne, praktiserende læger og speciallæger er tilrettelagt.
Sundhedsplanen fås i regionen.

Regioner og kommuner skal endvidere indgå sundhedsaftaler på følgende indsatsområder:

  • forebyggelse
  • behandling og pleje
  • genoptræning og rehabilitering og
  • sundheds-it og digitale arbejdsgange.

Tværgående temaer er:

  • arbejdsdeling og samarbejde
  • koordination af kapacitet
  • inddragelse af patienter og pårørende
  • lighed i sundhed
  • dokumentation, forskning, kvalitetsudvikling og patientsikkerhed.

Aftalerne skal godkendes af Sundhedsstyrelsen.

Indhold hentes