Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Sidst redigeret den 10.01.2019

I 2008 blev der indført en midlertidig ordning, hvor en gruppe af 64-årige kunne få tilbagebetalt en del af deres arbejdsmarkedsbidrag (8% skatten). Ordningen omfattede både lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende i gruppen.

Forsøgsordningen er ophørt med udgangen af 2017. 

Der er givet en særlig sidste mulighed for genoptagelse med frist 31. marts 2019 til personer, der var omfattet af ordningen, men som fejlagtigt ikke har fået skattenedslaget.

For at være omfattet af ordningen skulle man:

  • være født mellem 1946-1952
  • have haft en arbejdsindtægt under 498-569.000 kr. (afhængigt af fødselsår) i de år, man fylder 57, 58 og 59 år. Indkomsten beregnes som et  gennemsnit for de 3 indkomstår
  • have haft en arbejdsindtægt på mindst 158.939-186.974 kr. årligt (2008-2015) fra man fylder 60 år til og med det indkomstår, hvor man fylder 64 år. Indtægten opgøres inklusiv indskud på arbejdsgiveradministreret pensionsordning
  • i de år, hvor man fylder 60-64 år, skal man i gennemsnit have arbejdet min. 27 timer om ugen.
    Man kan man godt have været på dagpenge i 3-6 måneder og alligevel opfylde arbejdskravet, hvis man derudover har arbejdet på fuld tid.

Beskæftigelsesgrad
Hvis ATP ikke modtog korrekt indberetning fra arbejdsgiveren, eller ATP af andre grunde registrerede beskæftigelsesgraden forkert, kunne skattenedslag  (fejlagtigt) nægtes.

Genoptagelse
Folketinget har nu pålagt ATP at genoptage sagsbehandlingen, hvis seniorer omfattet af ordningen anmoder ATP om genoptagelse inden udgangen af marts måned 2019.

Er man sikker på, at den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad i de relevante år er opgjort korrekt til mindre end 90, er det ikke nødvendigt, at få sagen genoptaget.

Men for alle, der har et eller flere år i optjeningsperioden, hvor der kan være tvivl om korrekt registrering hos ATP, kan genoptagelsen prøves.

Man skal selv dokumentere, at beskæftigelsesgraden er forkert beregnet, f.eks. med lønsedler, ansættelseskontrakt, udtalelse fra arbejdsgiver mv.

Kontakt
Skattenedslag for seniorer
tlf. 70 11 25 00

eller send digital besked via www.borger.dk/sfs-kontakt.

 

 

 

Indhold hentes