Grundværdi

Sidst redigeret den 10.01.2019

Grundværdien er handelsværdien af grunden i ubebygget stand og er en del af ejendomsværdien.

Da en grunds værdi bl.a. består af retten til at opføre et hus - den såkaldte byggeret -uafhængig af grundens størrelse, beregnes grundværdien dels af værdien af byggeretten, der er ens for alle ejendomme i området, og dels af arealværdien.

Hvis beliggenheden er særlig god, kan grundværdien være forhøjet, ligesom den ved særlige gener kan være nedsat.

For at friholde byggemodningsudgifter, f.eks. til vej, kloak osv., for ejendomsskat, gives et fradrag i grundværdien i 30 år efter, at sådanne forbedringer er udført. Fradraget nedsætter ikke den samlede ejendomsværdi.
Dette fradrag er for nyudstykkede grunde afskaffet fra 2013.

Kun grundværdien skal bruges ved beregning af ejendomsskatten, hvis størrelse fastsættes hvert år som den såkaldte grundskyldspromille, der er forskellig fra kommune til kommune.

Indhold hentes