Grundværdi

Sidst redigeret den 14.01.2020

Grundværdien er handelsværdien af grunden i ubebygget stand og ved den bedst mulige udnyttelse – uanset bebyggelse og grundens faktiske anvendelse. Grundværdien er en del af ejendomsværdien.

Da en grunds værdi bl.a. består af retten til at opføre et hus - den såkaldte byggeret - uafhængig af grundens størrelse, beregnes grundværdien dels af værdien af byggeretten, der er ens for alle ejendomme i området, og dels af arealværdien.

Hvis beliggenheden er særlig god, kan grundværdien være forhøjet, ligesom den ved særlige gener kan være nedsat.

Kun grundværdien skal bruges ved beregning af grundskylden (kommunal ejendomsskat), hvis størrelse fastsættes hvert år som den såkaldte grundskyldspromille, der er forskellig fra kommune til kommune.

Indhold hentes