Ejendomsværdi

Sidst redigeret den 09.01.2018

SKAT vurderer løbende alle ejendomme på basis af en officiel statistik over ejendomspriserne ved salg i området. Der tages også hensyn til individuelle forhold for ejendommen.

Ejendomsværdien omfatter både bygning og grund, og er den vurderede handelsværdi af ejendommen ved kontanthandel.

I de seneste år er det konstateret, at der har været fejl i det anvendte system for beregning af ejendomsværdien, bl.a. i forbindelse med forbedringer af grund eller bebyggelse.

Derfor har man indtil 2017 anvendt vurderingen fra 2011 nedsat med 2,5%.

I 2018 vil der blive foretaget nye vurderinger, der vil blive baseret på den aktuelle markedsværdi fratrukket 20%.

Den fulde ejendomsværdi bruges ved beregning af ejendomsværdiskat (se dette afsnit), men ikke ved beregning af ejendomsskatten, som kun betales af grundværdien.

Ejendomsskat betales til kommunen. Ejendomsværdiskat opkræves sammen med indkomstskatten i den løbende skattebetaling.

For ejendomme, der både anvendes som bolig og til erhverv, foretages en fordeling mellem boligdelen og erhvervsdelen (ejerboligværdi/stuehusværdi).

Er man uenig i vurderingen, kan man klage. Klagen skal være begrundet og skriftlig og skal sendes til Skatteankestyrelsen inden 1. juli efter vurderingsåret.

Skatteankestyrelsen
tlf. 33 76 09 09, man-tors 9-16, fre 9-15
www.skatteankestyrelsen.dk

Skatteankestyrelsen forbereder sagen, der derefter bliver afgjort af det regionale vurderingsankenævn, med mindre man i forbindelse med klagen har krævet, at sagen oversendes til Landsskatteretten.

Er man fortsat ikke enig i afgørelsen, kan sagen indbringes for de almindelige domstole.

Indhold hentes