Ejendomsværdi

Sidst redigeret den 14.01.2020

SKAT vurderer løbende alle ejendomme (bebyggelse og grund) på basis af en officiel statistik over ejendomspriserne ved kontanthandel i området. Der tages også hensyn til individuelle forhold for ejendommen.

I de seneste år er det konstateret, at der har været fejl i det anvendte system for beregning af ejendomsværdien, bl.a. i forbindelse med forbedringer af grund eller bebyggelse.

Derfor pågår der arbejde med at udarbejde et nyt vurderingssystem, og nye vurderinger for parcelhuse, villaer, rækkehuse, ejerlejligheder, sommerhuse og fritidshuse, vil blive udsendt i andet halvår af 2020. Øvrige typer ejendomme bliver vurderet senere. 

I det nye system er der etableret en særlig procedure for partshøring (deklarationsprocessen). Det betyder, at man som boligejer, inden man får sin nye vurdering, får mulighed for at se de data, der er lagt til grund for vurderingen. 

Hvis man finder særlige grunde, der er væsentlige for en konkret vurdering af ens ejendom, har man mulighed for at gøre opmærksom på dette i deklarationsperioden, som går forud for de endelige vurderinger. 

Med de nye skatteregler, bliver der indført et forsigtighedsprincip, som betyder, at den værdi, der skal betales skat af, bliver sat 20% lavere end den offentlige ejendomsvurdering. Se mere på www.vurderingsportalen.dk.

Ejendomsværdien bruges ved beregning af ejendomsværdiskat (se dette afsnit), men ikke ved beregning af grundskylden (kommunal ejendomsskat), som kun betales af grundværdien.

Grundskylden betales til kommunen. Ejendomsværdiskat opkræves sammen med indkomstskatten i den løbende skattebetaling.

For ejendomme, der både anvendes som bolig og til erhverv, foretages en fordeling mellem boligdelen og erhvervsdelen.

Er man uenig i den endelige ejendomsvurdering, kan man klage. Klagen skal være begrundet og skriftlig og skal sendes til Skatteankestyrelsen. Klagefristen for vurderingen vil fremgå af Vurderingsstyrelsens afgørelse. 

Som følge af den usikkerhed, der er forbundet med at vurdere ejendomme, kan de administrative klageinstanser (Skatteankestyrelsen, vurderingsankenævnene og Landsskatteretten) alene ændre grundværdien og ejendomsværdien, hvis der er grundlag for at ændre den pågældende værdi med mere end 20%. 

Skatteankestyrelsen
tlf. 33 76 09 09, man-tors 9-16, fre 9-15
www.skatteankestyrelsen.dk.

Skatteankestyrelsen forbereder sagen, der derefter, som altovervejende hovedregel, bliver afgjort af det regionale vurderingsankenævn.

Er man fortsat ikke enig i den afgørelsen, som den administrative klageinstans har truffet, kan afgørelsen indbringes for de almindelige domstole, inden 3 måneder efter afgørelsen er truffet.

Fra den 1. juli 2020, kan man også vælge at indbringe en afgørelse direkte for domstolene, hvis man ikke ønsker at gøre brug af det administrative klagesystem. 

Indhold hentes