Svagelighedspension

Sidst redigeret den 10.01.2019

Det kan ske, at helbredet forringes så meget, at en tjenestemand ikke kan fortsætte i tjenesten. Har man været ansat 10 fulde år, kan man få bevilget afsked med almindelig svagelighedspension efter afgørelse af Helbredsnævnet i Moderniseringsstyrelsen på grundlag af en lægeerklæring.

Denne almindelige pension fastsættes efter de optjente pensionsalderår på fratrædelsestidspunktet.

Er arbejdsevnen nedsat til 1/3 eller mindre, og har tjenestemanden ikke nået efterlønsalderen ved fratrædelsen, har man ret til afsked med kvalificeret svagelighedspension.

Denne kvalificerede pension fastsættes, som om tjenestemanden var blevet i fuld tjeneste, til denne normalt kunne være afskediget på grund af alder, dvs. længst til det 70. år.

Hvis en tjenestemand bliver uarbejdsdygtig som følge af tilskadekomst i tjenesten og får erhvervsevnetab fastsat af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring på mindst 15%, er man berettiget til at få tilskadekomstpension, der beregnes som om tjenestemanden havde opnået 37 pensionsalderår.

Indhold hentes