Behandling af uafvendeligt døende

Sidst redigeret den 09.01.2018

Man kan oprette et livstestamente om fravalg i forhold til fremtidig behandling, hvis man på et tidspunkt kommer i en tilstand, hvor man ikke længere er i stand til at give udtryk for sin holdning til  den påtænkte behandling.

Man kan bestemme, at man ikke ønsker livsforlængende behandling i en situation, hvor

  • man er uafvendeligt døende eller
  • hvor sygdom, fremskreden alderdomssvækkelse, ulykke, hjertestop el.lign. har medført så svær invaliditet, at man varigt vil være ude af stand til at tage vare på sig selv fysisk og mentalt.

Hvis en sundhedsperson skal tage stilling til at foretage livsforlængende behandling af en uafvendeligt døende patient, eller at fortsætte livsforlængende behandling af en svært invalideret patient, skal sundhedspersonen kontakte Livstestamenteregisteret for at undersøge, om der er oprettet et livstestamente.

Patientens ønsker om fravalg af livsforlængende behandling som uafvendeligt døende skal følges af sundhedspersonen, mens et ønske om fravalg af livsforlængende behandling som svært invalideret kun er vejledende for sundhedspersonen og skal indgå i dennes overvejelser om behandling.

Den døende patient kan modtage smertestillende, beroligende eller lignende midler, der er nødvendige for at lindre tilstanden, selvom det kan fremskynde døden.

Et livstestamente kan oprettes på www.sundhed.dk

Behandlingstestamente
Der er fremsat lovforslag om en styrkelse af patienters selvbestemmelse i forhold til at tage stilling til ønsker om livsforlængende behandling i specifikke fremtidige situationer.

Regeringen har forslået en udvidelse af de muligheder for fravalg af livsforlængende behandling, som allerede findes i livstestamenteordningen. Ordningen foreslås omlagt til en behandlingstestamente-ordning, og alle tilkendegivelser i behandlingstestamente skal gøres bindende for sundhedspersonen.

Det foreslås, at man i et behandlingstestamente kan bestemme, at man ikke vil behandles med tvang efter lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile.

Reglerne en forventes at træde i kraft 1. januar 2019.

Indhold hentes