Offentlige ydelser

Sidst redigeret den 09.01.2018

Generelt gælder, at folkepension eller førtidspension kan udbetales under midlertidige ophold i udlandet. Se afsnit Fællesbestemmelser for folkepension og førtidspension - Ferie i udlandet.

Flytter man til et andet land er det forskelligt, om man kan medtage hele pensionen eller dele heraf. Se afsnit Pension, hvis man har bopæl uden for Danmark under Folkepension og Førtidspension.

Man skal være opmærksom på den særlige meddelelsespligt ved rejser på op til 6 måneders varighed i løbet af 12 måneder til lande uden for EU/EØS og Schweiz. Se afsnit Folkepension og førtidspension – Fælles bestemmelser.

Om efterløn under ophold i udlandet, se afsnit om Efterløn – Bopæl og ophold i udlandet.

Ønsker man at søge arbejde i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, har man mulighed for at få arbejdsløshedsdagpenge, se afsnit Arbejdsløshedsforsikring - Arbejdsløshedsdagpenge

Indhold hentes