Offentlige ydelser

Sidst redigeret den 14.01.2020

Generelt gælder, at folkepension eller førtidspension kan udbetales under midlertidige ophold i udlandet. Se afsnit Fællesbestemmelser for folkepension og førtidspension - Ferie i udlandet.

Flytter man til et andet land er det forskelligt, om man kan medtage hele pensionen eller dele heraf. Se afsnit Pension, hvis man har bopæl uden for Danmark under Folkepension og Førtidspension.

Man skal være opmærksom på den særlige meddelelsespligt ved rejser på mere end 2 måneder til lande uden for EU/EØS, Grønland, Færøerne og Schweiz. Se afsnit Folkepension og førtidspension – Fælles bestemmelser.

Om efterløn under ophold i udlandet, se afsnit om Efterløn – Bopæl og ophold i udlandet.

Ønsker man at søge arbejde i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, har man mulighed for at få arbejdsløshedsdagpenge, se afsnit Arbejdsløshedsforsikring - Arbejdsløshedsdagpenge

Indhold hentes