Nærtstående med plejebehov

Sidst redigeret den 14.01.2020

Nærtstående med plejebehov kan være børn eller voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der kan være tale om indgribende kronisk eller langvarig, herunder uhelbredelig og alvorlig sygdom, f.eks. demens.

Som nærtstående betragtes ægtefælle, samlever, børn, forældre eller andre med tæt tilknytning til den plejekrævende. Personer, der bor i døgntilbud, plejebolig eller lignende, er ikke omfattet af personkredsen.

Indhold hentes