Nærtstående med plejebehov

Sidst redigeret den 09.01.2018

Nærtstående med plejebehov kan være både børn og voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Der kan være tale om indgribende kronisk eller langvarig, herunder uhelbredelig, sygdom, f.eks. demens.

Som nærtstående betragtes ægtefælle, samlever, børn, forældre og andre med tæt tilknytning.

Personer, der bor i døgntilbud, plejebolig eller lignende, er ikke omfattet af personkredsen.

Indhold hentes