Klageadgang

Sidst redigeret den 14.01.2020

Man kan klage over kommunens afgørelse vedrørende omsorgsorlov. Se Klagevejledning i sociale sager under Rådgivnings- og klagenøgle.

Indhold hentes