Klageadgang

Sidst redigeret den 09.01.2018

Man kan klage over kommunens afgørelse vedrørende omsorgsorlov. Se Klagevejledning i sociale sager under Rådgivnings- og klagenøgle.

Indhold hentes