Betingelser

Sidst redigeret den 09.01.2018

Betingelserne for at kunne få omsorgsorlov er, at

  • alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet f.eks. i plejebolig, eller at plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde
  • der er enighed mellem parterne om at etablere ordningen
  • kommunen vurderer, at der ikke er afgørende hensyn, f.eks. af sygeplejemæssig art, der taler imod, at det er den pågældende, der passer sin nærtstående.

Det er en forudsætning, at der i perioden er bofællesskab eller, at parterne bor så tæt på hinanden, at formålet med pasningen kan opfyldes.

Indhold hentes