Betingelser

Sidst redigeret den 13.01.2021

Betingelserne for at kunne få omsorgsorlov er, at

  • alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet f.eks. i plejebolig, eller at plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde
  • der er enighed mellem parterne om at etablere ordningen
  • kommunen vurderer, at der ikke er afgørende hensyn, f.eks. af sygeplejemæssig art, der taler imod, at det er den pågældende, der passer sin nærtstående.

Det er en forudsætning, at den person, som varetager pasningen og den nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom bor sammen eller så tæt på hinanden, at formålet med pasningen kan opfyldes.

Indhold hentes