Nedsættelse og fritagelse

Sidst redigeret den 09.01.2018

Pensionister, der modtager folkepension eller førtidspension tilkendt før 01.01.2003, og som har en personlig tillægsprocent på 100 (se dette afsnit), kan få nedsat betaling af licens til det halve.

Den personlige tillægsprocent fremgår af pensionsmeddelelsen.

Man skal udfylde et ansøgningsskema og indsende det til DR Licens. Skemaet fås hos  Borgerservice i kommunen eller på www.dr.dk/licens

Inden ansøgningen indsendes til licenskontoret, skal kommunen attestere, at ansøgeren har en personlig tillægsprocent på 100.

Når licenskontoret har modtaget ansøgningen og konstateret, at betingelserne er opfyldt, vil der fremover blive fremsendt licensopkrævninger med nedsat takst.

Nedsættelse af licensen sker fra den dag, hvor DR Licens har modtaget ansøgningsskemaet.

Nedsættelsen bortfalder, hvis den personlige tillægsprocent ikke længere er 100.

DR Licens får oplysning om størrelsen af den personlige tillægsprocent fra de kommunale registre, men man har selv pligt til at give DR Licens besked herom. Hvis tillægsprocenten efterfølgende bliver 100, skal man søge igen.

Blinde og svagtseende, der bor alene eller i husstande udelukkende med andre blinde eller svagtseende personer, kan fritages for licens.

Ved blinde og stærkt svagtseende forstås personer, der er medlem af Dansk Blindesamfund eller opfylder betingelserne for det.

Kriterierne (synskriterier) kan ses på Dansk Blindesamfunds hjemmeside www.blind.dk. For at søge om fritagelse skal man henvende sig til Dansk Blindesamfund.

Indhold hentes