Licens

Sidst redigeret den 09.01.2018

Medielicensen omfatter alle apparater, der er i stand til at modtage billedprogrammer og -tjenester bl.a.:

  • TV
  • computer, tablet eller andre enheder med internetforbindelse
  • smartphone med internetforbindelse.

Radiolicensen er afskaffet, derfor skal man ikke betale licens, hvis man udelukkende har en radio.

Der skal kun betales én licens pr. husstand, uanset hvor mange computere, fjernsyn eller smartphones man har. En husstand omfatter licensbetaleren, dennes ægtefælle eller samlever og børn tilmeldt folkeregisteret på samme adresse.

En husstand omfatter også licensbetalerens ægtefælle eller samlever, der har folkeregisteradresse på plejehjem og i botilbud uden lejekontrakt. Det betyder, at beboere på plejehjem oprettet før 1988 ikke skal betale licens, hvis de har TV i egne rum og er omfattet af en anden husstandslicens.

Beboere i ældre- og handicapegnede boliger opført i henhold til lov om almene boliger m.v. og beboere i kollektiver og bofællesskaber skal altid betale selvstændig licens, når de har TV i egne rum.

Tilmelding kan ske til DR Licens, eller ved at benytte en tilmeldingsformular på www.dr.dk/licens.

Afmelding skal ske skriftligt til DR Licens enten ved at benytte en afmeldingsformular på www.dr.dk/licens eller pr. brev. Afmeldingen har virkning fra den dato DR Licens har modtaget brevet/formularen.

DR Licens får automatisk besked om dødsfald fra folkeregistret. Det betyder, at afdødes licens automatisk bliver afmeldt. Evt. tilgodehavende beløb udbetales til boets NemKonto. Beløb under 50 kr. udbetales ikke. Er der en ægtefælle til afdøde, så bliver licensen automatisk overflyttet i dennes navn.

Hvis man flytter adresse, følger licensen automatisk med. Flytter man sammen med en anden licensbetaler, skal man være opmærksom på, hvilken licens, man skal være dækket af.

Flytter man til udlandet i en periode, og beholder sin danske folkeregisteradresse, skal der betales licens, hvis der er licenspligtige apparater i boligen. Man kan ikke afmelde licensen for en periode på mindre end 3 måneder.

Skal man kontakte DR Licens for en anden, så skal man have en fuldmagt fra den person, man henvender sig om. Fuldmagten kan vedhæftes (scannes eller billede taget med mobiltelefon) kontaktformularen på www.dr.dk/licens. Fuldmagten skal indeholde

  • oplysninger om den der giver fuldmagten (navn, adresse, telefonnummer/e-mail)
  • oplysninger om den, der har fuldmagten (navn, adresse, telefonnummer/e-mail)
  • at fuldmagten omfatter licens
  • underskrift - den, der giver fuldmagten

Ud over kontakt via hjemmesiden, kan man komme i kontakt med DR Licens pr. brev eller tlf.

DR Licens
DR Byen
Emil Holms Kanal 20
0999 København C

Servicetelefon
Ønsker man personlig betjening kan man ringe til servicetelefonen på tlf. 70 20 13 13 man-tors 9-16.30 og fre 9-14.


Indhold hentes