Ret til hjemmebesøg

Sidst redigeret den 02.07.2020

Som følge af Coronavirus/Covid19 i Danmark er der indført midlertidig lovgivning og tiltag. Det betyder, at der er følgende ændringer til dette afsnit:

Kommunen skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg som erstatning for udskudte eller aflyste hjemmebesøg.

Kommunen skal tilbyde et hjemmebesøg til borgere, der er fyldt 70 år og bor alene.

Kommunen skal tilbyde alle borgere, der bor i kommunen, et forebyggende hjemmebesøg i det år, de fylder 75 år.

Borgere, der er fyldt 80 år, skal have tilbudt et forebyggende hjemmebesøg.

Borgere, der er fyldt 82 år, skal have tilbudt ét forebyggende hjemmebesøg om året.

Borgere i alderen 65 - 79 år, der er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne skal have forebyggende hjemmebesøg efter behov. Der kan f.eks. være tale om borgere, som

• er i en vanskelig livssituation
• har været igennem belastende livsforandrende begivenheder, f.eks. tab af ægtefælle
• er udskrevet fra hospitalet
• har et overforbrug af alkohol
• har sansetab
• i særlig grad er isoleret.

Der er ikke pligt til at udføre forebyggende hjemmebesøg hos borgere, der allerede modtager både personlig pleje og praktisk hjælp. Hvis kommunen undtager denne gruppe, så har den en særlig forpligtelse til at være opmærksom på, om der er behov for at igangsætte særlige tiltag eller tilbyde forebyggende hjemmebesøg til den enkelte borger i denne gruppe.


Indhold hentes