Ret til hjemmebesøg

Sidst redigeret den 10.01.2019

Kommunen skal tilbyde borgere, der bor i kommunen, et forebyggende hjemmebesøg i det år, de fylder 75 år. Borgere, der er fyldt 80 år, skal have tilbudt ét forebyggende hjemmebesøg om året.

Borgere i alderen 65 - 79 år, der er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne skal have forebyggende hjemmebesøg efter behov. Der kan f.eks. være tale om borgere, som

  • er i en vanskelig livssituation
  • har været igennem belastende livsforandrende begivenheder, f.eks. tab af ægtefælle
  • er udskrevet fra hospitalet
  • har et overforbrug af alkohol
  • har sansetab
  • i særlig grad er isoleret.

Der er ikke pligt til at udføre forebyggende hjemmebesøg hos borgere, der allerede modtager både personlig pleje og praktisk hjælp. Hvis kommunen undtager denne gruppe, så har den en særlig forpligtelse til at være opmærksom på, om der er behov for at igangsætte særlige tiltag eller tilbyde forebyggende hjemmebesøg til den enkelte borger i denne gruppe.

Indhold hentes