Formålet med besøgene

Sidst redigeret den 14.01.2020

Forebyggende hjemmebesøg er uopfordrede, men ikke uanmeldte besøg i borgerens hjem, der tilrettelægges af kommunerne som det lokalt findes mest hensigtsmæssigt.

Kommunen kan f.eks. tilbyde et eller flere kollektive arrangementer, som kan erstatte det forebyggende hjemmebesøg i borgerens eget hjem.

Formålet er bl.a. at nå ud til grupper, der i dag takker nej til hjemmebesøg, samt at medvirke til netværksdannelse. Hvis borgeren takker nej til et kollektivt arrangement, så er det fortsat muligt at modtage et individuelt besøg i borgerens eget hjem.

Tilbud om forebyggende hjemmebesøg skal gives ved direkte henvendelse til den enkelte borger, hvad enten det er et besøg i borgerens hjem eller et kollektivt tilbud. Det er ikke tilstrækkeligt at oplyse generelt om tilbuddet f.eks. via annoncering i pressen eller på en hjemmeside.

Formålet med besøgene
Formålet er at opprioritere den forebyggende og sundhedsfremmende indsats ved at vejlede om aktiviteter og muligheder for støtte, der kan bidrage til øget tryghed og trivsel, og som kan forebygge eller løse eventuelle problemer i opløbet.

Besøget skal indeholde en struktureret, helhedsorienteret samtale, der handler om dagligdagens trivsel, socialt netværk, frivillige organisationer, bolig, økonomi, sundhedstilstand, funktionsevne mv.

Modtageren af besøget tilskyndes til at udnytte egne ressourcer og til at bevare funktionsniveauet længst muligt.

Efter behov kan der vejledes om social- eller sundhedsområdets tilbud, f.eks. hjemmehjælp, hjælpemidler, boligændring og visiteret boligskift, behov dagcentre og daghjem mm.

De forebyggende hjemmebesøg kan give kommunen vigtige informationer om ældres behov, ønsker og ressourcer og dermed være et værdifuldt redskab, når tilbuddene til ældre skal planlægges.

Se også Hjemmesygepleje under Sundhedsområdet.

Indhold hentes