Gældens opståen

Sidst redigeret den 14.01.2020

Der kan indtræde omstændigheder som arbejdsløshed, skilsmisse, sygdom eller død, der gør det vanskeligt eller umuligt at betale sine regninger. Det kan så blive aktuelt med afvikling af gælden på anden vis.

Det er nødvendigt hurtigst muligt at kontakte kreditor. Henvendelsen bør være skriftlig med forklaring på, hvorfor man ikke kan betale det skyldige beløb og et konkret forslag til, hvordan gælden kan afvikles.

Man kan f.eks. foreslå, at afdrag sættes ned, at der gives henstand med betaling, at gælden eftergives, eller man kan tilbyde et beløb til fuld og endelig afgørelse. Man bør vedlægge sit aktuelle budget.

Et betalingsforslag skal være realistisk. Det vil bl.a. sige, at der skal være et rimeligt beløb til overs til at leve for, men forslaget skal samtidigt vise, at man oprigtigt ønsker at leve op til sine forpligtelser under en eller anden form.

I de fleste tilfælde vil man så undgå rykkerskrivelser med gebyrer, inkassovarslinger, indkaldelse til fogedretten, udlæg og eventuel tvangsauktion over ejendom, bil eller andre værdier.

I nogle tilfælde skal der forhandles for at kunne opnå en acceptabel løsning for begge parter. Hvis der ikke umiddelbart kan opnås enighed, kan det være nødvendigt at få hjælp af en advokat eller revisor, som kan bistå ved forhandlingerne eller foreslå andre løsninger. En anden mulighed er Gældsrådgivning - se dette afsnit.

Betaler man ikke sin gæld, risikerer man at blive registeret i Experians RKI-register (tidligere Ribers), se www.experian.dk. Det medfører, at man kan få svært ved senere at låne i bank, kreditforening o.lign.

Betalingsservice
For ikke at glemme at betale sine regninger til tiden kan man tilmelde faste betalinger til Betalingsservice.

Betalingsservice går ud på, at virksomheder kan hæve direkte på en persons bankkonto via Nets - det tidligere PBS. Tilmelding er gratis og sker via bank eller netbank. Der betales ikke gebyr til Nets eller banken for betalinger, medmindre modtageren ikke er tilknyttet Betalingsservice.

Man skal være opmærksom på, at mange virksomheder opkræver gebyr, når man betaler en regning via Betalingsservice.

Hvis en stedfunden betaling ikke skal gennemføres, skal banken have besked senest den 7. i betalingsmåneden. Man kan også afmelde Betalingsservice af en eller flere regninger fremadrettet. Det sker ved kontakt til banken senest 2 bankdage før, den næste betaling skal ske.

Indhold hentes