Behov og overblik

Sidst redigeret den 09.01.2018

Alle, som er gift eller fyldt 18 år og er ved sin fornufts fulde brug, kan oprette et testamente.

Der er nogle formelle regler, du skal følge, hvis testamentet skal være juridisk bindende. Derfor anbefales det, at du får en advokat til at hjælpe dig med at oprette testamentet og, at du underskriver testamentet hos notaren.

På den måde sikrer du dig, at testamentet opfylder loven og dine hensigter – og at det kommer frem, når du dør.

Det er specielt en god idé at oprette testamente, hvis:

  • du ikke er gift, men ønsker at sikre din samlever
  • du har børn fra tidligere forhold
  • du ønsker, at arven fra dig skal være en form for særeje
  • du er enebarn, ugift og barnløs og vil undgå, at arven tilfalder statskassen som ”herreløst gods”
  • du ønsker at betænke svigerbørn, fraskilt ægtefælle, fætre, kusiner eller andre
  • du ønsker, at bestemte personer eller foreninger skal arve et beløb
  • du har ønsker om, hvordan dit dødsbo skal behandles
  • du ønsker en anden fordeling end den, der følger af arveloven
  • du ønsker at begrænse dine børns tvangsarv til 1.260.000 kr. (2018)

Få overblik
Før du opretter testamente, bør du danne dig overblik over din formue, din gæld, dine familieforhold, hvem du ønsker skal arve - samt eventuelt, hvad og hvor meget, de skal arve. Du kan evt. bruge afklaringsprogrammet "Mit testamente" på www.aeldresagen.dk.

Familieforhold
Hvad siger arveloven: Hvem arver dig, når du dør? Skriv en liste med navne og adresser på dine arvinger ifølge loven, eller brug ovennævnte afklaringsprogram. Er du tilfreds med fordelingen?

Har du tvangsarvinger, dvs. ægtefælle, børn, børnebørn eller oldebørn, skal de arve en fjerdedel af det, du måtte efterlade dig. De resterende tre fjerdedele kan du selv råde over og dermed testamentere til hvem og til hvad, du måtte ønske.

Udvidet samlevertestamente
Har I levet sammen i de sidste to år i et ægteskabslignende forhold, eller hvis I har, har haft eller venter fælles barn, er det muligt at bestemme ved et fællestestamente, at den længstlevende af jer helt eller delvis skal arve og arve, som var I ægtefæller med fuldstændigt særeje.

Det giver den længstlevende af jer ret til forlods at udtage aktiver svarende til en ægtefælles rettigheder, ligesom den længstlevende samlever kan foretage ægtefælleudlæg.

Hvordan ønsker du arven fordelt?
Skriv en komplet liste over, hvem du ønsker skal arve hvad. Husk navn og adresse på alle, også på venner og foreninger.

Overvej, om arven skal være særeje for en eller flere af modtagerne - eller hvem der skal arve i stedet, hvis en af de tiltænkte modtagere ikke overlever dig. Brug eventuelt testamentsprogrammet "Mit testamente" på www.aeldresagen.dk.

Hvordan er dine forhold?
Har du oprettet testamente før? Sidder du i uskiftet bo? Har du tidligere været gift? Har du børn fra tidligere forhold? Hvilken formueordning har du i ægteskabet? Skal den ændres? Brug evt. skemaet her til at gøre din formue op.

Hvilke aktiver har du?

Dine aktiver Værdi i kroner
Hus - forventet salgsværdi (eller den offentlige ejendomsværdi)
Depositum i lejebolig
Bil
Kontanter
Obligationer og aktier
Smykker
Kunstgenstande
Andre ting af værdi
Livsforsikring
Opsparingsordning
Aktiver i alt

Hvilke økonomiske forpligtelser har du?

Dine passiver Gæld i kroner
Lån i bolig
Banklån
Afbetalingsgæld
Skyldig skat
Kassekredit
Evt. forventede udgifter til at sætte lejeboligen i stand
Passiver i alt

Din samlede formue

Værdi i kroner
Aktiver i alt
- Passiver i alt
Formue i alt

Kontakt en advokat
Det anbefales, at du kontakter en advokat. Så er du sikker på, at testamentet er juridisk holdbart, og at der ikke opstår tvivl om dine ønsker.

Der er ikke nogen fast pris på at få oprettet et testamente hos en advokat. Det kommer blandt andet an på, hvor meget tid advokaten skal bruge, og her kan du spare ved at forberede dig godt.

Når advokaten har fået overblik over din situation, kan du få en pris på, hvad det cirka vil koste. Kontakt eventuelt et par advokater og få deres pris.

Offentlig retshjælp
Afhængig af din økonomi kan du i visse tilfælde få tilskud til udgift til advokat fra det offentlige. Advokaten kender reglerne og hjælper dig gerne. Det er ikke alle advokater, som udfører arbejde efter reglerne om offentlig retshjælp, så spørg på forhånd, om det er tilfældet.

Elektronisk testamente
Hvis du har adgang til internettet, har du mulighed for gennem www.aeldresagen.dk og www.mittestamente.dk at finde oplysninger om arveforhold og om at oprette et testamente.

Der er også mulighed for at indtaste oplysninger om dine forhold og ønsker til arveforholdene efter dig.

Endelig kan du bestille testamente til en fast og favorabel medlemspris.

Du kan også kontakte Ældre Sagens Rådgivning for nærmere orientering om oprettelse af testamente.

Indhold hentes