Behov og overblik

Sidst redigeret den 14.01.2020

Alle, som er gift eller fyldt 18 år og er ved sin fornufts fulde brug, kan oprette et testamente.

Der er nogle formelle regler, som skal følges, hvis testamentet skal være juridisk bindende. Derfor anbefales det, at få en advokat til at hjælpe med at oprette testamentet, og at testamentet underskrives hos notaren.

På den måde sikrer du dig, at testamentet opfylder lovens krav og svarer til de hensigter, du havde – samt at det kommer frem, når du dør.

Det er specielt en god idé at oprette testamente, hvis du:

  • ikke er gift, men ønsker at sikre din samlever
  • har børn fra tidligere forhold
  • ønsker, at arven fra dig skal være en form for særeje
  • er enebarn, ugift og barnløs og vil undgå, at arven tilfalder statskassen som ”herreløst gods”
  • ønsker at betænke svigerbørn, fraskilt ægtefælle, fætre, kusiner eller andre
  • ønsker, at bestemte personer eller foreninger skal arve et beløb
  • har ønsker om, hvordan dit dødsbo skal behandles
  • ønsker en anden fordeling end den, der følger af arveloven
  • ønsker at begrænse dine børns tvangsarv til 1.320.000 kr. (2020)

Få overblik
Før du opretter testamente, bør du danne dig overblik over din formue, gæld, familieforhold, hvem du ønsker skal arve - samt eventuelt, hvad og hvor meget de skal arve. Bruge evt. afklaringsprogrammet "Mit testamente" på www.aeldresagen.dk.

Familieforhold
Hvad siger arveloven: Hvem arver dig, når du dør? Skriv en liste med navne og adresser på dine arvinger ifølge loven, eller brug ovennævnte afklaringsprogram.

Har du tvangsarvinger, dvs. ægtefælle, børn, børnebørn eller oldebørn, skal de arve en fjerdedel af det, du efterlader dig. De resterende tre fjerdedele kan du selv råde over og dermed testamentere til hvem og til hvad, du ønsker.

Udvidet samlevertestamente
Har I levet sammen i de sidste to år i et ægteskabslignende forhold, eller har I haft, eller venter fælles barn, er det muligt at bestemme ved et fællestestamente, at den længstlevende helt eller delvis skal arve som ægtefæller med fuldstændigt særeje.

Det giver den længstlevende ret til forlods at udtage aktiver svarende til en ægtefælles rettigheder, ligesom den længstlevende samlever kan foretage ægtefælleudlæg.

Hvordan ønsker du arven fordelt?
Skriv en komplet liste over, hvem der skal arve hvad. Husk navn og adresse på alle, også på venner og foreninger.

Overvej, om arven skal være særeje for en eller flere af modtagerne - eller hvem der skal arve i stedet, hvis en af de tiltænkte modtagere dør. Brug eventuelt testamentsprogrammet "Mit testamente"www.aeldresagen.dk.

Hvordan er de konkrete forhold?
Er der oprettet testamente før? Sidder du i uskiftet bo? Har du tidligere været gift? Er der børn fra tidligere forhold? Hvilken formueordning er der i ægteskabet? Skal den ændres? Brug evt. skemaet her til at gøre formuen op.

Hvilke aktiver har du?

Dine aktiver Værdi i kroner
Hus - forventet salgsværdi (eller den offentlige ejendomsværdi)
Depositum i lejebolig
Bil
Kontanter
Obligationer og aktier
Smykker
Kunstgenstande
Andre ting af værdi
Livsforsikring
Opsparingsordning
Aktiver i alt

Hvilke økonomiske forpligtelser har du?

Dine passiver Gæld i kroner
Lån i bolig
Banklån
Afbetalingsgæld
Skyldig skat
Kassekredit
Evt. forventede udgifter til at sætte lejeboligen i stand
Passiver i alt

Din samlede formue

Værdi i kroner
Aktiver i alt
- Passiver i alt
Formue i alt

Kontakt en advokat
Det anbefales, at du kontakter en advokat. Så er du sikker på, at testamentet er juridisk holdbart, og at der ikke opstår tvivl om det, du ønsker.

Der er ikke nogen fast pris på at få oprettet et testamente hos en advokat. Det kommer blandt andet an på, hvor meget tid advokaten skal bruge, og her kan du spare ved at forberede sig godt.

Når advokaten har fået overblik over situationen, kan du få en pris på, hvad det cirka vil koste. Kontakt eventuelt et par advokater og få deres pris, så du har et sammenligningsgrundlag.

Offentlig retshjælp
Afhængig af økonomien kan du i visse tilfælde få tilskud til udgift til advokat fra det offentlige. Advokaten kender reglerne og hjælper gerne. Det er ikke alle advokater, som udfører arbejde efter reglerne om offentlig retshjælp, så spørg på forhånd, om det er tilfældet.

Elektronisk testamente
Har du adgang til internettet, kan du gennem www.aeldresagen.dk og www.mittestamente.dk finde oplysninger om arveforhold og om at oprette et testamente.

Der er også mulighed for at indtaste oplysninger om egne forhold og ønsker til arveforholdene, hvilket kan være en hjælp til at få overblik og forberede sig på, hvad et testamente skal indeholde.

Endelig kan der bestilles et testamente til en fast og favorabel medlemspris.

Kontakt evt. Ældre Sagens Rådgivning for nærmere orientering om oprettelse af testamente.

Indhold hentes