Misbrug af betalingskort mm.

Sidst redigeret den 14.01.2020

Hvis man kommer ud for misbrug af sit betalingskort, f.eks. Dankort, Visakort eller MasterCard, er det som oftest banken, der dækker tabet.

Det samme gælder, hvis der sker misbrug via netbank og MobilePay. Man skal dog straks give banken besked og spærre kort eller MobilePay, når man opdager et misbrug.

Hvis MobilePay er blevet misbrugt kan man søge beløbet tilbagebetalt ved at udfylde en indsigelsesblanket og indsende den. Se www.mobilepay.dk

I visse tilfælde kommer man dog ud for at skulle betale selvrisiko. Selvrisikoen stiger jo mere det vurderes, at man selv har en del af skylden, f.eks. ved at have handlet uforsigtigt og ikke skjult sin PIN-kode.

Hvis PIN-koden til betalingskortet er benyttet - også selvom man ikke har oplyst den til andre – kan man komme til at betale op til 375 kr. af misbruget som selvrisiko.

Man kan komme til at dække op til 8.000 kr., hvis PIN-koden er benyttet og man ikke har spærret kortet straks efter, man opdagede, at betalingskortet var væk, eller misbrugeren havde fået kendskab til PIN-koden.

Hvis man har oplyst PIN-koden til andre, eller på anden måde har opført sig så uansvarligt, at man selv har gjort misbruget muligt, risikerer man også at skulle dække op til 8.000 kr.

Man kan komme til at hæfte for hele misbruget, hvis banken kan bevise, at man har oplyst PIN-koden til misbrugeren og var eller burde have været klar over, at det ville indebære en risiko.

Banken hæfter for al misbrug, der er foretaget efter, man har givet besked om, at kortet er blevet væk, at uvedkommende har fået adgang til koden, eller hvis man af andre grunde har ønsket at få kortet spærret.

Indhold hentes