Ny førtidspensions størrelse

Sidst redigeret den 09.01.2018

Den nye førtidspension består af ét beløb til enlige og et mindre til samlevende/gifte. Beløbene er fuldt skattepligtige.

Pensionsbeløbene udgør pr. 01.01.2018:
Pr. md. Pr. år
Enlige 18.642 kr. 223.704 kr.
Gifte/samlevende: 15.846 kr. 190.152 kr.

Førtidspensionen nedsættes ved indtægter ud over den sociale pension.

Det er pensionistens og en ægtefælles eller samlevers samlede indtægter, der lægges til grund for pensionsberegningen. Ved fastsættelse af pensionen vurderes gifte og samlevende som enlige, hvis samlivet mellem parterne er ophævet.

Indhold hentes