Enkeltydelser

Sidst redigeret den 10.01.2019

Pensionister, der er tilkendt "ny" førtidspension, efter 01.01.2003, kan i særlige situationer ydes supplerende hjælp til enkeltudgifter efter samme betingelser som kontanthjælpsmodtagere. Det er en betingelse, at:

  • der er sket ændringer i pensionistens forhold
  • man ikke selv kan afholde udgiften
  • udgiften er opstået som følge af behov, der ikke har kunnet forudses.

Kommunen kan dog, efter en konkret vurdering, undtagelsesvis yde hjælp til en udgift, der har kunnet forudses.

Indhold hentes