Beregning af ny førtidspension

Sidst redigeret den 09.01.2018

For at beregne en førtidspension, skal man lave tre beregninger:

  1. En opgørelse af indtægtsgrundlaget
  2. Beregning af fradraget i førtidspensionen
  3. Beregning af nedsættelse af førtidspensionen.

1. Indtægtsgrundlag
Indtægtsgrundlaget beregnes ud fra:

  • personlig indkomst ud over offentlig pension
  • positiv nettokapitalindkomst
  • skattepligtig aktieindtægt.

Er der tale om arbejdsindtægt, fratrækkes arbejdsmarkedsbidrag og ATP-indbetaling inden beregningen foretages.

Se i øvrigt afsnittet Hvordan man opgør indtægter, når pensionen skal beregnes.

Enlig:
Indtægten opgøres efter reglerne i ovennævnte afsnit.

Gift/samlevende:
Er ægtefælle/samlever ikke-pensionist fratrækkes et ”særligt” beløb fra partnerens indtægt, inden pensionen beregnes 192.876 kr.
Ægtefællens/samleverens indtægt kan herefter højst indgå i pensionsberegningen med 251.100 kr.
Er ægtefælle/samlever pensionist, kan partnerens indtægt ud over pensionen højst indgå i beregningen med 379.800 kr.

2. Fradraget i førtidspensionen
Når indtægten er opgjort, fratrækkes et beløb, før pensionen beregnes:

Er man enlig er fradragsbeløbet:
før pensionen nedsættes
77.300 kr.
Er man gift/samlevende er fradragsbeløbet:
før pensionen nedsættes
122.500 kr.

3. Nedsættelse af førtidspension
Førtidspensionen nedsættes med 30% af indtægtsgrundlaget efter fradrag af „fradragsbeløbet“. Hvis ægtefællen eller samleveren også får social pension, nedsættes indtægtsgrundlaget med 15% hos hver.

Eksempel 1 – enlig førtidspensionist med anden indtægt:
1. indtægt Indtægt ud over social pension (f.eks. privat pension) 79.860 kr.
Samlet indtægtsgrundlag før fradrag (nedrundet til hele hundrede kr.) 79.800 kr.
2. fradrag Fradragsbeløb 77.300 kr.
Beregningsgrundlag i alt 2.500 kr.
3. nedsættelse Pensionssats, enlig 223.704 kr.
Nedsættelse af førtidspension (30% af 2.500 kr.) 750 kr.
Beregnet førtidspension efter nedsættelse 222.954 kr.
Eksempel 2 - "Ny" førtidspensionist gift/samlevende med lønmodtager:
Førtids-pensionist Ægtefælle/samlever Ikke-pensionist
1. indtægt Lønindkomst (minus arbejdsmarkeds-bidrag og ATP-bidrag) 0 kr. 525.000 kr.
Fradrag for ikke-pensionists indkomst 192.876 kr.
Ægtefælle/ samlevers indkomst efter fradrag 332.124 kr.
Loft for ikke-pensionistens indtægt 251.100 kr.
Samlet indtægtsgrundlag (før fradrag) 251.100 kr.
2. fradrag Fradragsbeløb 122.500 kr.
Beregningsgrundlag 128.600 kr.
3. nedsættelse Pensionssats for gifte/samlevende 190.152 kr.
Nedsættelse af førtidspensionen (30% af 128.600 kr.) 38.580 kr.
Beregnet førtidspension efter nedsættelse (190.152 kr. - 38.580 kr.) 151.272 kr.
Eksempel 3 – "Ny" førtidspensionist med anden indtægt gift/samlevende med førtidspensionist med større indtægt:
Førtidspensionist Ægtefælle/samlever
1. indtægt Lønindkomst (minus arbejdsmarkeds-bidrag og ATP-bidrag) 18.350 kr. 0 kr.
Andre pensionsordninger 68.740 kr. 450.000 kr.
Indkomst i alt ud over social pension 87.090 kr. 450.000 kr.
Ægtefælles indkomst 450.000 kr. 87.090 kr.
Maksimum for gift/samlevende pensionists indtægt 379.800 kr. (ingen betydning her)
Ægtefælle/ samlevers indkomst efter maksimum 379.800 kr. 87.090 kr.
Samlet indtægtsgrundlag før fradrag (nedrundet til hele hundrede kr.) 466.890 kr. 537.090 kr.
2. fradrag Fradragsbeløb 122.500 kr. 122.500 kr.
Beregningsgrundlag 344.390 kr. 414.590 kr.
3. nedsættelse Pensionssats for gift/samlevende 190.152 kr. 190.152 kr.
Nedsættelse af førtidspensionen (15% af beregningsgrundlaget) 51.658 kr. 62.189 kr.
Beregnet førtidspension efter nedsættelse (190.100 kr. - 51.659 kr.) og (190.152 kr. - 62.189 kr.) 138.494 kr. 127.964 kr.

Er ægtefælle/samlever folkepensionist, medregnes kun partnerens indtægt, ud over den offentlige pension.

Eksempel 4 - "Ny" førtidspensionist gift/samlevende med folkepensionist:
Førtidspensionist Ægtefælle/samlever
1. indtægt Lønindkomst (minus arbejdsmarkeds-bidrag og ATP-bidrag) 18.350 kr. 0 kr.
Andre pensionsordninger 68.740 kr. 58.320 kr.
ATP 0 kr. 24.000 kr.
Indkomst i alt ud over social pension 87.090 kr. 82.320 kr.
Ægtefælles indkomst 82.320 kr. 87.090 kr.
Samlet indtægtsgrundlag før fradrag 169.410 kr. 169.410 kr.
2. fradrag Fradragsbeløb 122.500 kr. 142.800 kr. v. pensionstillæg
Beregningsgrundlag 46.910 kr. 26.610 kr.
3. nedsættelse Pensionssats for gift/samlevende 190.152 kr. 74.844 kr. (grundbeløb) + 39.996 kr. (pensionstillæg)
Nedsættelse af førtidspensionen (15% af 46.910) 7.037 kr.
Nedsættelse af folkepension - pensionstillæg (16% af 26.610) 4.258 kr.
Beregnet pension efter nedsættelse (190.152-7.037) = 183.115 kr. (74.844+39.996-4.528) = 110.312 kr. 1
1 Læs mere om beregning af folkepension.

Bortfald af førtidspensionen
Den offentlige førtidspension bortfalder ved indtægt udover pensionen:

Enlig 804.300 kr. pr. år
Gift/samlevende med ikke-pensionist 740.500 kr. pr. år
Gift/samlevende med pensionist 1.358.500 kr. pr. år
Enlig (1/40 del af førtidspensionen): 5.592 kr. pr. år
Gift/samlevende (1/40 del af førtidspensionen): 4.752 kr. pr. år

Indhold hentes