ATP og førtidspension

Sidst redigeret den 10.01.2019

Modtager man "ny" førtidspension, skal der foretages indbetaling til ATP-ordningen.

Førtidspensionister på "gammel" førtidspension kan, på frivillig basis, indbetale til ATP.

Indhold hentes