Pension online på internettet

Sidst redigeret den 14.01.2020

Det er obligatorisk at ansøge om bl.a. folkepension, boligstøtte og varmehjælp via internettet. Se afsnit om Digitalisering.

Har man ikke mulighed for at benytte sig af internettet, kan man søge undtagelse for obligatorisk digital selvbetjening ved at henvende sig i Borgerservice.

Man kan også via internettet meddele ændringer i indkomstforhold, der kan have betydning for beregning af pensionen. Det sker på www.SKAT.dk. Eller man kan ringe til SKAT på 72 22 28 28.

www.borger.dk kan man beregne forskellige offentlige ydelser, bl.a. lave en vejledende pensionsberegning. Denne kan laves både med og uden Nem ID.

Indhold hentes