Aktindsigt

Sidst redigeret den 09.01.2018

I forbindelse med afgørelser, der træffes af Udbetaling Danmark eller af kommunen, kan det være vigtigt, at få aktindsigt i sin sag. Man har ret til at få akterne.

Derved bliver man bekendt med det grundlag afgørelsen er truffet på, og man får mulighed for at korrigere eller supplere de oplysninger, der er anvendt i sagen.

Se afsnit om "Offentlig sagsbehandling" i Rådgivnings- og klagenøglen.

Indhold hentes