Gældende regler fra 1. september 2020

Sidst redigeret den 14.01.2020

Den 1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft. De fleste regler er der dog ingen ændringer i og gælder fortsat for alle lønmodtagere. 

Der vil fortsat være to former for feriebetaling, nemlig ferie med løn og ferietillæg eller ferie med feriegodtgørelse. 

Den nye ferielov indfører begrebet “samtidighedsferie”, og det betyder, at en lønmodtager kan holde ferie allerede i måneden efter, at ferien er optjent.

Ferie optjenes løbende i ferieåret fra den 1. september til den 31. august året efter (12 måneder) med 2,08 feriedage om måneden.

Den optjente ferie kan afholdes i ferieafholdelsesperioden fra den 1. september til den 31. december året efter. 

Overgangen til de nye regler
Inden den nye ferieordning træder i kraft, indføres en overgangsordning, som gælder fra den 1. september 2019 til 31. august 2020.

Ved overgangen til en ny ferieordning med samtidighed, vil lønmodtageren have optjent ferie, som endnu ikke er afholdt.

Samtidig vil den enkelte på overgangstidspunktet begynde at optjene ny ferie, som kan afholdes løbende i takt med, at ferien optjenes.

Hvad indebærer overgangsordningen?
Ferie, der er optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, "indefryses" og kan ikke afholdes eller udbetales, før lønmodtageren når pensionsalderen eller i øvrigt forlader arbejdsmarkedet, f.eks. går på førtidspension.

Det svarer til, at man med den nuværende ferieordning udbetaler det sidste års optjente ferie, når man forlader arbejdsmarkedet. I stedet kan lønmodtageren afholde betalt ferie, der er optjent ved samtidighedsferie.

Herved sikres det, at lønmodtageren kan afholde op til fem ugers betalt ferie i overgangsåret samtidig med, at arbejdsgiverne undgår at udbetale op til ti ugers ferie på ét enkelt år.

Ferie, der er optjent i kalenderåret 2018, skal afvikles fra 1. maj 2019 til 30. april 2020.

Ferie, der er optjent i 2019 før den 1. september 2019, skal afvikles fra den 1. maj 2020 at regne, med mindre ferien kan overføres til senere.

Hvad sker der med de "indefrosne" feriemidler?
Der oprettes fonden "Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler", der skal forvalte og administrere de ”indefrosne” feriemidler.

Alle danske lønmodtagere, der arbejder mellem 1. september 2019 og 31. august 2020, får derfor en ny slags pensionsopsparing.

Det gælder også, hvis man har nået folkepensionsalderen 1. september 2019 eller tidligere eller gør det i perioden frem til 31. august 2020.

Arbejdsgivere kan vælge selv at administrere de indefrosne feriepenge og først indbetale til Lønmodtagernes Feriemidler, når en medarbejder går på pension.

Det er Lønmodtagernes Feriemidler, der udbetaler de indefrosne feriepenge – ikke arbejdsgiveren.

Hvordan bliver de indefrosne feriepenge udbetalt?
Arbejdsgiveren skal have indberettet den enkelte lønmodtagers indefrosne feriepenge til fonden senest 31. december 2020.

I starten af 2021 får lønmodtageren en opgørelse over indskuddet i den nye opsparing.

Lønmodtageren kan få udbetalt sine indefrosne feriepenge, når personen:

  • Når pensionalderen

eller hvis personen

  • får tildelt førtidspension eller fleksydelse
  • går på efterløn
  • flytter permanent til udlandet.
Hvis lønmodtageren når pensionsalderen før 1. september 2019, eller når pensionsalderen mellem den 1. september 2019 og oktober 2021, vil de indefrosne feriepenge først blive udbetalt i oktober 2021.

Fratræder man på et tidspunkt efter den 1. september 2020, hvor den nye ferielov er trådt i kraft, vil ferie optjent fra denne dato dog blive afregnet på sædvanlig vis.

Udbetaling af indefrosne feriepenge bliver ikke modregnet i folkepensionen eller førtidspensionen, men de vil blive modregnet i efterlønnen.

Hvis lønmodtageren dør, inden de indefrosne feriepenge kan udbetales, vil de blive udbetalt til boet via skifteretten.

Indhold hentes