NemID

Sidst redigeret den 14.01.2020

Kommunikation mellem borgere og offentlige myndigheder via postbesørgede breve er som udgangspunkt afskaffet. Derfor skal næsten alle henvendelser og ansøgninger til det offentlige ske digitalt. Nøglen til at benytte den obligatoriske selvbetjening er NemID.

NemID er en digital signatur - en digital "nøgle" med en personlig elektronisk underskrift. NemID kan benyttes på alle computere, tablets og smartphones.

Med NemID kan man: 

  • søge offentlige ydelser, beregne pension, læse indkaldelser fra sygehuset, bestille pas, ændre forskudsopgørelse e.a.
  • læse sin digitale post på e-Boks og sende sikre mails til f.eks. kommunen eller banken
  • skrive under elektronisk på aftaler, blanketter og ansøgninger. En digital underskrift er lige så bindende som en underskrift med kuglepen
  • få adgang til personlige informationer på www.borger.dk, www.sundhed.dk, www.skat.dk, www.e-boks.dk, banker, pensionsselskaber, forsikringsselskaber m.v.

NemID vil fra sommeren 2021 blive afløst af det nye MitID. Den nye løsning skal være en endnu mere brugervenlig og fremtidssikret indgang til netbanker, Digital Post og meget mere.

Sådan fungerer NemID
Man skal have et Bruger-ID, en adgangskode og et nøglekort. Brugernavn og adgangskode bestemmer man selv ved oprettelsen, og man vil herefter få tilsendt et nøglekort, der indeholder en liste over engangskoder (”nøgler”) til log-in.

Man kan rekvirere et nøglekort, hvor ”nøglerne” er skrevet med ekstra stor skrift. Man kan også bestille en Voice-Responce løsning, så man kan blive ringet op og få læst nøglen op. Det er gratis, hvis man har opgivet dansk telefonnr. og opholder sig i Danmark. Ønsker man en af disse løsninger, kan man kontakte NemID, BorgerService eller sin bank.

I stedet for nøglekortet kan man installere en NemID nøgleapp, så man kan bruge sit NemID direkte fra sin computer eller mobiltelefon uden at have nøglekortet ved hånden. Man kan også købe en elektronisk nøgleviser, hvor man skaber nøglen ved et tryk på en knap.

Hver gang man logger på med NemID, skal man indtaste sit bruger-ID, sin adgangskode og herefter indtaste nøglen fra nøglekortet. Inden man har brugt alle nøgler på nøglekortet, får man automatisk tilsendt et nyt nøglekort.

Sådan får man NemID
NemId bestilles på www.nemid.nu, i banken eller ved personligt fremmøde i BorgerService. Man skal fremvise billedlegitimation i form af pas eller kørekort. 

Hvis man hverken har pas eller kørekort, skal man medbringe 2 andre typer af legitimation, hvoraf det ene skal indeholde cpr-nr. Det kan f.eks. være sundhedskortet, og det andet kan være dåbs- eller navneattest, seneste årsopgørelse fra SKAT eller dokumentation for udbetaling af en offentlig ydelse.

Nogle kommuner tilbyder at køre ud til borgerne, hvis man hverken har pas eller kørekort og samtidig ikke har mulighed for at møde op i BorgerService f.eks. pga. svær sygdom. Kontakt BorgerService for at høre nærmere.

NemID nøglekortet vil herefter blive sendt til folkeregisteradressen og gælder i tre år, hvorefter det skal fornyes. Man får automatisk besked, når det er ved at være tid til at forny det og genaktivering skal herefter ske på www.nemid.nu

NemID er personligt, og overdrager man brugernavn, adgangskode og nøglekort til en anden, hæfter man for de transaktioner, der er godkendt af den anden person.

Der er indført digitale fuldmagtsløsninger, således at en person kan give fuldmagt til en anden person til at handle på ens vegne. Se afsnittet Digital Post.

NemID-Support
Tlf.: 72 24 70 50, man-fre 8.30-20, lør-søn og helligdage 10-16
www.nemid.nu

Indhold hentes