NemID

Sidst redigeret den 09.01.2018

For at kunne betjene sig selv digitalt skal man have et NemID, der er en digital signatur - en digital "nøgle" med en personlig elektronisk underskrift.

Det er sikret, at andre personer ikke kan få adgang til de informationer, der er registreret. Med NemID kan man:

  • kommunikere på en sikker måde med offentlige myndigheder og bl.a. søge boligstøtte, beregne pension, anmelde flytning, bestille pas, ændre forskudsopgørelse e.a.
  • sende sikre mails til f.eks. kommunen eller banken uden at andre kan læse dem
  • skrive under elektronisk på aftaler, blanketter og ansøgninger. En digital underskrift er lige så bindende som en underskrift med kuglepen
  • få adgang til personlige informationer på www.borger.dk, www.sundhed.dk, www.skat.dk, www.e-boks.dk, banker, pensionsselskaber, forsikringsselskaber m.v.

NemID kan benyttes fra alle computere og holder livet ud.

Sådan fungerer NemID
Man skal have et NemID bruger-ID, en adgangskode og et nøglekort. Brugernavn og adgangskode bestemmer man selv ved oprettelsen og man vil herefter få tilsendt et nøglekort.

Nøglekortet indeholder en liste over engangskoder (”nøgler”) til log-in.

Nøglekortet er skrevet med forholdsvis lille skrift, men man kan rekvirere et nøglekort, hvor ”nøglerne” er skrevet med stor skrift.

Kan man stadig ikke læse nøglerne, kan man bestille en Voice-Responce løsning, så man kan blive ringet op og få læst nøglen op. Det er gratis, hvis man har opgivet dansk telefonnr. og opholder sig i Danmark. Ønsker man en af disse løsninger, kan man kontakte NemID, BorgerService eller sin bank.

I stedet for nøglekortet kan man købe en elektronisk nøgleviser, dvs. et lille apparat med en knap og et display. Med en nøgleviser skaber man nøglen ved et tryk på en knap.

Hver gang man logger på med NemID, skal man indtaste sit bruger-ID, sin adgangskode og herefter indtaste nøglen fra nøglekortet. Inden man har brugt alle nøgler på nøglekortet, får man automatisk tilsendt et nyt nøglekort.

Sådan får man NemID
Man kan bestille NemID på www.nemid.nu eller via sin netbank.

Man kan også få NemID ved at møde personligt op i BorgerService. Man skal fremvise billedlegitimation i form af pas eller kørekort.

Hvis man hverken har pas eller kørekort, skal man medbringe 2 andre typer af legitimation, hvoraf det ene skal indeholde cpr-nr. Det kan f.eks. være sundhedskortet og det andet kan være dåbs- eller navneattest, seneste årsopgørelse fra SKAT eller dokumentation for udbetaling af en offentlig ydelse.

NemID nøglekortet vil herefter blive sendt til folkeregisteradressen.

NemID gælder i tre år, hvorefter det skal fornyes. Man får automatisk besked, når det er ved at være tid til at forny det og genaktivering skal herefter ske på www.nemid.nu

Fuldmagt
NemID er personligt, og man må ikke oprette eller benytte NemID for en anden person. 

Hvis man giver sit NemID til en anden (overdrager brugernavn, adgangskode og nøglekort), hæfter man for de transaktioner, der er godkendt af den anden person. 

Flere myndigheder har indført digitale fuldmagtsløsninger, således at en person kan give digital fuldmagt til en anden person. Se afsnittet Obligatorisk selvbetjening.

NemID-Support
tlf. 72 24 70 50, man-fre 8.30-20, lør-søn og helligdage 10-16
www.nemid.nu

Indhold hentes