Digital post - e-boks

Sidst redigeret den 09.01.2018

Alle over 15 år har en digital postkasse til at modtage post fra offentlige myndigheder, medmindre man er blevet fritaget herfor (læs nedenfor).

e-Boks er også en digital postkasse, hvor man kan man få post fra private virksomheder, f.eks. banker, forsikrings-, pensions-, energi- og teleselskaber. Man kan selv vælge, hvilke virksomheder, man ønsker at få elektronisk post fra.

e-Boks er i modsætning til Digital Post frivillig at anvende.

Hvis man modtager både offentlig og privat post digitalt, går al post ind på samme elektroniske postkasse, da e-Boks er leverandør til ordningen om Digital Post. I det følgende vil begge løsninger derfor samlet blive benævnt 'e-Boks'.

Da alt er krypteret og bundet op på cpr-nr., er det ikke muligt at have fælles e-Boks med f.eks. sin ægtefælle. Men det er muligt at give læseadgang til en anden person.

Adgang til e-Boks
Adgang til e-Boks sker med NemID.

e-Boks kan benyttes fra alle computere, og Digital Post følger én hele livet, uanset om man flytter eller skifter e-mail adresse. Dokumenter, der gemmes på e-Boks bliver ikke slettet, medmindre man selv gør det.

Modtagelse af Digital Post
For at sikre at den digitale post bliver læst, sendes en besked på e-mail eller sms, hver gang der er ny post i e-Boks. Det forudsætter dog, at man har angivet en gyldig e-mail adresse og/eller mobil nummer.

Vær opmærksom på følgende:

  • man har pligt til jævnligt at tjekke sin digitale postkasse, da man ellers kan miste evt. rettigheder i forhold til f.eks. kommunen
  • den digitale post betragtes som ”læst”, når den er kommet ind i den digitale postkasse – også selv om man ikke har læst den.
  • det fritager ikke fra ansvar, at man ikke har læst sin digitale post, uanset årsag.

Når man er tilmeldt Digital Post fra det offentlige, kan man både skrive til og modtage svar fra f.eks. kommunen, regionen eller andre offentlige myndigheder.

Læseadgang
Man kan give læseadgang til en anden person. Det kan f.eks. være nyttigt, at et familiemedlem kan hjælpe med at læse den digitale post i det daglige. Personen kan ikke sende Digital Post på vegne af den person, der har givet adgang til sin e-boks.

Man giver andre adgang ved at logge på sin digitale postkasse og under ”Indstillinger” at indtaste oplysninger (bl.a. cpr.nr.) på den person, der skal have adgang samt, hvad denne person skal have rettighed til. Man kan også henvende sig i Borgerservice for hjælp til at give en anden person læseadgang til sin e-Boks.

Personen skal bekræfte adgangen og kan vælge at få en e-mail, hver gang der er ny Digital Post.

Læseadgang til en anden person kan til enhver tid tilbagekaldes.

Fritagelse for Digital Post
Hvis man får fritagelse for Digital Post, får man i stedet brev fra det offentlige sendt med almindelig post.

Man bliver fritaget permanent for Digital Post, hvis det står klart for medarbejderen i Borgerservice, at man ikke er i stand til at modtage posten digitalt. Det kan f.eks. være, hvis man:

  • har et særligt fysisk eller psykisk handicap, der hindrer én i at modtage post digitalt, f.eks. lettere demente eller udviklingshæmmede
  • mangler kompetencerne til at betjene en computer
  • mangler adgang til computer med internetforbindelse i eget hjem
  • har praktiske vanskeligheder ved at skaffe et NemID, f.eks. en person uden kørekort og pas, der derfor skal møde op på Borgerservice, men som er bundet til hjemmet.
  • har sprogvanskeligheder og derfor har svært ved at benytte e-Boks eller
  • er hjemløs eller ophører med at have fast bopæl i Danmark.

Tidligere blev der udstedt midlertidig fritagelse for Digital Post på 2 år. Dette er afskaffet pr. 1. oktober 2017, så alle disse fritagelser er nu tidsubegrænsede.

Sådan søger man fritagelse
For at få fritagelse er udgangspunktet, at man skal møde personligt hos Borgerservice og afgive erklæring på tro og love om, at man opfylder en af fritagelsesgrundene.  Man er ikke forpligtet til at oplyse, hvilken af fritagelsesgrundene, man er omfattet af.

Hvis en person ikke selv kan møde op og afgive erklæring, er det muligt for en pårørende e.l. at hente en blanket til fuldmagt under "Se og giv digital fuldmagt" på www.borger.dk, så man kan søge om fritagelse fra Digital Post på vegne af den anden. Her skal man benytte NemID. Denne blanket skal underskrives af både fuldmagtshaver og den, der skal anmode om fritagelse. Når fuldmagtsblanketten er udfyldt og underskrevet, afleveres den i BorgerService i hvilken som helst kommune. Kommunen kan også selv give fritagelse ud fra kendskab til personen.

Fritagelse for Digital Post gælder kun post fra det offentlige. En persons NemID er stadig aktivt på trods af fritagelsen, så man kan stadig benytte det til anden kontakt til det offentlige.

Dødsfald
e-Boks lukkes ikke umiddelbart ved dødsfald. Ønskes adgang til afdødes e-Boks, udfyldes en formular, der kan hentes på www.e-boks.dk. Formularen sendes til e-Boks sammen med kopi af skifteretsattest og evt. skiftefuldmagter.

e-Boks
tlf. 82 30 32 30, man-søn 9-20, helligdage 10-15
www.e-boks.dk

www.borger.dk findes også information om Digital post.

Indhold hentes