Betingelser

Sidst redigeret den 14.01.2020

Delpension søges digitalt på www.borger.dk.

Sats 2020 Delpension udgør 97,62 kr. pr. time arbejdstiden nedsættes.

Man skal opfylde følgende:

 • har ikke ret til efterløn
 • være født før 1959
 • have nået alder for delpension. Se afsnittet Alder for tilbagetrækning.
 • have arbejdet svarende til gennemsnitligt 30 timer ugentlig i 18 måneder inden for de sidste 24 måneder
 • have indbetalt ATP-bidrag, der svarer til 10 år på fuld tid inden for 20 år (mindst 18 timer pr. uge, hvis man har været på nedsat tid).

Lønmodtagere
Skal endvidere opfylde følgende:

 • arbejdstiden skal nedsættes med mindst syv timer eller med mindst ¼ af arbejdstiden (den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i de sidste ni måneder)
 • mindst arbejde 12 timer om ugen i gennemsnit
 • højest arbejde 30 timer om ugen i gennemsnit
 • der skal arbejdes mindst 20 dage i hvert kvartal
 • arbejdstiden skal opgøres én gang årligt
 • ordningen skal accepteres af arbejdsgiver.

Selvstændige erhvervsdrivende
Skal opfylde følgende:

 • have haft selvstændig virksomhed i Danmark i fire ud af de sidste fem år
 • bo i Danmark
 • have været fuldtidsbeskæftiget de seneste fem år inden overgangen til delpension
 • have haft beskæftigelse i Danmark eller på et dansk skib i fire ud af de seneste fem år
 • have arbejdet som selvstændig i mindst ni måneder inden for de sidste 12 måneder før overgangen
 • nedsætte arbejdstiden til det halve.

Aldersgrænser
Alderskriteriet for delpension er 63 år. De sidste, der kan gå på delpension, overgår den 31.12.2021 og ordningen ophører helt fra 2026.

Overgang til delpension
Det er vigtigt, at overgang til delpension sker inden arbejdstiden nedsættes, da arbejdstiden beregnes ud fra den gennemsnitlige arbejdstid de sidste ni måneder inden overgang til delpension. Ret henvendelse til Udbetaling Danmark i god tid for at få vejledning. Tlf. 70 12 80 82.

Delpension – arbejdsløs eller syg
En delpensionist, der bliver ledig fra sit deltidsjob, kan bevare sin delpension sammen med arbejdsløshedsdagpenge i op til 52 uger. Bliver man syg, kan sygedagpenge modtages sammen med delpensionen i op til 22 uger med mulighed for forlængelse.

Bortfald
Delpension bortfalder, når man når folkepensionsalderen.

Indhold hentes