Plejeboliggaranti

Sidst redigeret den 10.01.2019

Der skal tilbydes plads i en plejebolig/på et plejehjem senest to måneder efter, at behovet er konstateret. Demensboliger er også omfattet af plejeboliggarantien. 

Fristen løber fra det tidspunkt kommunen har truffet afgørelse om, at der er behov for en plejebolig og til det tidspunkt, hvor der tilbydes en bolig. Boligen skal være klar indflytning senest to uger efter udløb af fristen.

Kommunen kan opfylde garantien ved at tilbyde bolig i kommunen eller plads i en anden kommune.

Afslår man et tilbud, slettes man ikke af den generelle venteliste, men to-måneders fristen annulleres og ny frist løber fra det tidspunkt, hvor kommunen modtager afslaget.

Ønsker man at bo i en bestemt plejeboligbebyggelsen gælder garantien på de to måneder ikke. Man bliver i stedet optaget på en specifik venteliste frem for den generelle venteliste.

Hvis man ønsker at flytte til en anden kommune, men ikke i en bestemt plejebolig, så gælder plejeboliggarantien stadig. Det betyder, at tilflytningskommunen skal tilbyde en bolig senest 2 måneder efter optagelse på ventelisten.

Kommunen skal sørge for, at der er det nødvendige antal plejeboliger og skal på en lettilgængelig måde oplyse om ventelister til ældrebolig, plejebolig og plejehjemsplads.

Der skal oplyses om:

  • antal personer på ventelisten
  • den gennemsnitlige ventetid på ventelisten
  • fordelingen på borgere fra hjemkommune og borgere fra andre kommuner
  • antal fordelte ventelistepladser i det foregående kvartal
  • hvilke konsekvenser det kan få, hvis et botilbud afvises
  • hvis der opkræves gebyr for opskrivning på flere ventelister og størrelsen heraf
  • hvis kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om at afslå udefrakommende optagelse på ventelisten.

Indhold hentes