Indretning mv.

Sidst redigeret den 10.01.2019

Ældreboliger skal indrettes hensigtsmæssigt med brede døre, ingen dørtrin og rummelige badeværelser, hvor der er plads til kørestol og hjælpepersoner mv., og boligen skal være i plan med jorden eller have elevator.

Ældreboliger kan opføres med tilknyttede omsorgs- og servicefunktioner med personale og servicearealer, således at de fungerer som plejeboliger.

Da boligerne også er personalets arbejdsplads, skal boligens indretning leve op til lovgivningen om arbejdsmiljø.

Plejeboliger er almene ældreboliger, hvor der er tilknyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale, der skal dække beboernes behov.

Forskellen mellem en ældrebolig og en plejebolig vedrører ikke selve boligen, men de tilknyttede servicefunktioner.

I plejeboliger vil der vil ofte være skærmede enheder eller særlige leve- og bomiljøer for personer, der lider af demens.

Plejeboliger har en mærkningsordning i forhold til deres egnethed for demente beboere. Mærkningen belyser kun indretning og bebyggelse, men ikke selve plejen. Friplejehjem og plejehjem efter de gamle regler er ikke omfattet af mærkningen, men kan vælge at gøre brug af den.

Fra hver ældrebolig (ikke plejebolig) skal der kunne tilkaldes hurtig hjælp på ethvert tidspunkt af døgnet, f.eks. ved sygdom, fald eller andre uheld, for derved at øge trygheden. Det kan ikke kræves, at der er personale på stedet døgnet rundt, hvis boligen har passende muligheder for at tilkalde hjælp.

En del af ældreboligernes areal kan indrettes som fælles boligareal, f.eks. fælles opholdsrum, køkken eller hobbyrum. Beboerne betaler for udgifterne til fællesrummet, f.eks. el og varme, som en del af huslejen. Fællesrummet skal derfor være forbeholdt beboerne i ældreboligerne.

Den enkelte ældrebolig skal have eget toilet og bad. Uanset at der ikke er eget køkken, har beboerne mulighed for at opnå boligstøtte. Se afsnit om Betaling i ældrebolig.

I en almen ældreboligbebyggelse kan der indrettes servicearealer, f.eks. genoptræningslokaler, der kan anvendes af andre end beboerne. Udgifter til servicearealer, der bruges af andre, må ikke indgå i huslejen for ældreboligen.

Ældre Sagens vision om plejehjem "Nødbolig eller Lysthus" (2016) kan købes på www.aeldresagen.dk/webshop eller læses online. Bogen kan også bestilles hos MedlemsService, tlf. 33 96 86 89.

 

Indhold hentes