Indretning mv.

Sidst redigeret den 09.01.2018

Ældreboliger skal indrettes hensigtsmæssigt med brede døre, ingen dørtrin og rummelige badeværelser, hvor der er plads til kørestol og hjælpepersoner mv.

Adgang til hoveddør skal være uden trapper, og boligen skal være i plan med jorden eller have elevator.

Ældreboliger kan opføres med tilknyttede omsorgs- og servicefunktioner med personale (servicearealer), således at de fungerer som „plejeboliger“.

Da boligerne også er personalets arbejdsplads skal boligens indretning leve op til lovgivningen om arbejdsmiljø.

Plejeboliger er almene ældreboliger, hvor der er tilknyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale, der skal dække beboernes behov.

Forskellen mellem en ældrebolig og en plejebolig vedrører således ikke selve boligen, men de tilknyttede servicefunktioner.

Formålet er at tilbyde mere omfattende pleje og samme tryghed som i de traditionelle plejehjem, dvs. normalt med døgnfunktion. Der vil ofte være skærmede enheder eller særlige leve- og bomiljøer for personer, der lider af demens.

Fra den enkelte ældrebolig skal der kunne tilkaldes hjælp. Det kan ikke kræves, at der er personale på stedet døgnet rundt, hvis boligen har passende muligheder for at tilkalde hjælp.

En del af ældreboligernes areal kan indrettes som fælles boligareal, f.eks. fælles opholdsrum, køkken eller hobbyrum. Beboerne betaler for udgifterne til fællesrummet, f.eks. el og varme, som en del af huslejen. Fællesrummet skal derfor være forbeholdt beboerne i ældreboligerne.

Den enkelte ældrebolig skal have eget toilet og bad. Uanset at der ikke er eget køkken, har beboerne mulighed for at opnå boligstøtte. Se afsnit om Betaling i ældrebolig.

I en almen ældreboligbebyggelse kan der indrettes servicearealer, f.eks. genoptræningslokaler. Disse kan anvendes af andre end beboerne. Udgifter til servicearealer, der bruges af andre, må ikke indgå i huslejen for ældreboligen.

Fra 01.12.2017 skal plejeboliger mærkes i forhold til deres egnethed for demente beboere. Mærkningen belyser udelukkende de fysiske rammer (indretning og bebyggelse), og ikke selve plejen af demente. Friplejehjem og plejehjem efter de gamle regler er ikke omfattet af mærkningen, men kan vælge at gøre brug af den.

Ældre Sagens vision om plejehjem "Nødbolig eller Lysthus" (2016) kan købes på www.aeldresagen.dk/webshop eller læses online. Bogen kan også bestilles hos MedlemsService, tlf. 33 96 86 89.

 

Indhold hentes