Hvad er en ældrebolig?

Sidst redigeret den 10.01.2019

Alle kommuner skal tilbyde bolig enten på et plejehjem eller i en ældrebolig med tilknyttede plejefaciliteter til borgere, der ikke kan klare sig i eget hjem.

Almene ældreboliger er en fællesbetegnelse for plejeboliger og ældreboliger.

Pleje – og ældreboliger opføres og drives af kommuner, almene boligorganisationer, selvejende institutioner eller pensionskasser.

Plejehjem og beskyttede boliger er institutioner. De opføres ikke længere, men de eksisterende institutioner kan dog føres videre. De fleste plejehjem i Danmark er enten kommunale eller selvejende institutioner med driftsoverenskomst med kommunen.

Det er tilfældigt, om man visiteres til en plads på et plejehjem eller i en almen plejebolig. Forskellene i de to boligtilbud vedrører især huslejefastsættelse og beboerstatus.

I pleje – og ældreboliger har beboerne lejerstatus og betaler indskud og husleje, hvortil der kan søges indskudslån og boligstøtte. På plejehjem gælder andre regler. Se afsnit: Plejehjem efter gamle regler, Betaling i ældrebolig, Boligstøtte.

Friplejeboliger er private plejeboliger til voksne med handicap eller med særlige behov og er typisk selvejende institutioner med et bestemt værdigrundlag af f.eks. religiøs eller politisk art. Hjælp og pleje ydes efter serviceloven og i henhold til kommunens serviceniveau.

Uanset hvem der opfører og står for driften af boligerne, skal man visiteres af sin bopælskommune. Hvis man ikke bliver visiteret til en plejebolig af kommunen, må man selv betale hele udgiften på op mod ½ million kroner om året.

Indhold hentes