Friplejeboliger

Sidst redigeret den 09.01.2018

Er man visiteret til en plejebolig, kan man under visse betingelser vælge en friplejebolig både i og uden for opholdskommunen.

Friplejeboliger er typisk selvejende institutioner med et bestemt værdigrundlag af f.eks. religiøs eller politisk art.

Hjælp og pleje skal ydes efter serviceloven og i henhold til kommunens serviceniveau.

Betaling for pleje mv. sker ved, at kommunerne afregner til leverandørerne af friplejeboliger efter takster, der er beregnet på baggrund af kommunens egne omkostninger for tilsvarende tilbud.

Indhold hentes