Yderligere information

Sidst redigeret den 10.01.2019

Lovtekst, vejledninger, rådgivning og diverse inspiration vedrørende ældreråd kan hentes på følgende hjemmesider:

Ældre Sagen www.aeldresagen.dk
Kommunernes Landsforening www.kl.dk
DANSKE ÆLDRERÅD www.danske-aeldreraad.dk

Indhold hentes