Valg til ældreråd

Sidst redigeret den 09.01.2018

Alle kommuner skal sørge for, at der ved direkte valg etableres mindst ét ældreråd.

Enhver, der er fyldt 60 år på valgdagen, har stemmeret og er valgbar. Antallet af medlemmer, der fastsættes lokalt, er mindst fem, og for hvert medlem kan vælges en stedfortræder.

Valgperioden, der også bestemmes lokalt, er oftest fire år. Mange steder har man valgt at følge kommunalvalgene sådan, at valg til ældreråd foregår samme år eller i foråret efter. Få kommuner afholder ældrerådsvalg samme dag som kommunalvalget.

Det er ikke tilladt at opstille på lister eller indgå valgforbund.
Er der ikke fire uger før valgdagen opstillet det nødvendige antal kandidater, kan kommunen i samråd med det siddende ældreråd beslutte at aflyse afstemningen. Alle de opstillede kandidater er i så fald valgt.

Valget foregår på en måde, der fastlægges i den enkelte kommune og efter aftale med det eksisterende ældreråd.

I over halvdelen af landets kommuner blev der ved sidste valg kun stemt ved brevvalg, resten blev afholdt ved fremmøde samme dag som kommunalvalget eller ved fremmøde på et andet tidspunkt. Der er indtil videre ganske få kommuner, der har forsøgt sig med elektroniske valg.

Der er ingen lovmæssig pligt til at oprette ældreråd i regionerne, men der er i alle fem regioner på frivillig basis nedsat regionsældreråd.

Indhold hentes