Valg til ældreråd

Sidst redigeret den 10.01.2019

Alle kommuner skal sørge for, at der ved direkte valg etableres mindst ét ældreråd.

Enhver, der er fyldt 60 år på valgdagen, har stemmeret og er valgbar. Antallet af medlemmer, der fastsættes lokalt, er mindst fem, og for hvert medlem kan vælges en stedfortræder.

Valgperioden, der også bestemmes lokalt, er oftest fire år. Mange steder har man valgt at følge kommunalvalgene sådan, at valg til ældreråd foregår samme år. Få kommuner afholder ældrerådsvalg samme dag som kommunalvalget.

Valget foregår på en måde, der fastlægges i den enkelte kommune og efter aftale med det eksisterende ældreråd.

Der er ingen lovmæssig pligt til at oprette ældreråd i regionerne, men der er i alle fem regioner på frivillig basis nedsat regionsældreråd.

Indhold hentes