Lokal ældrepolitik

Sidst redigeret den 10.01.2019

Socialministeriet udsendte i maj 2011 ”Vejledning om ældreråd”.

I vejledningen fremhæves, at ældrerådenes arbejdsområde ikke kun omfatter de svageste borgere, men også alle andre forhold, der berører de ældre borgere. Høringspligten i forhold til ældrerådet omfatter også en kommunes overordnede og langsigtede planer som f.eks. kvalitetsstandarder, de årlige budgetter, udbygningsplaner, iværksættelse af aktiviteter for ældre, borgerservice, biblioteksvæsen, forslag fra kommunale og regionale forsyningsselskaber eller beslutning om placering af stoppesteder.

Høringspligten kan også omfatte fremskaffelse af ældreegnede boliger, trafikplanlægning, tilskud til deltagelse i oplysningsforbundenes kurser, sundhedsindsats og motionstilbud. Det forebyggende arbejde er en vigtig del af ældrepolitikken.

Samarbejdet mellem kommunen og de frivillige organisationer, bl.a. Ældre Sagen, om de ældres forhold hører også hjemme i ældrepolitikken.

Alle kommuner skal en gang om året udarbejde/revidere kvalitetsstandarder for hjemmepleje og træning med beskrivelse af det kommunale serviceniveau.

Ældrerådene får forelagt de reviderede kvalitetsstandarder til høring.

Indhold hentes