Samlivsophævelse

Sidst redigeret den 14.01.2020

Hvis en af ægtefællerne ikke ønsker at fortsætte samlivet, står det vedkommende frit for at flytte.

Hvis man på den måde ophæver samlivet, er man stadig gift, og der er stadig gensidig arveret og gensidig forsørgerpligt.

Skal disse rettigheder bortfalde i forbindelse med samlivsophævelsen, eller ønsker man at formuefællesskabet skal deles, er det nødvendigt at gå videre til separation eller skilsmisse.

Indhold hentes