Indgåelse

Sidst redigeret den 14.01.2020

Før man kan gifte sig, skal der udfyldes en ægteskabserklæring, som findes på www.borger.dk. Den skal udfyldes og indsendes digitalt. Hvis den ene part ikke har NemID, skal blanketten printes ud, udfyldes og indsendes til kommunen.

Herefter undersøger kommunen, om betingelserne for at indgå ægteskab er opfyldt for begge parter.

Betingelserne omfatter bl.a. at

  • parterne er myndige
  • de ikke er for nært beslægtet
  • ingen af dem er gift
  • evt. tidligere ægteskab er opløst ved skilsmisse.

Hvis man er enke eller enkemand, skal boet efter den afdøde ægtefælle være under skifte ved bobestyrer, eller være afsluttet som offentligt eller privat skifte.

Hvis en af parterne er alvorligt syg, kan der foretages en nødvielse, selvom der ikke er sket prøvelse af betingelserne. Det skal om muligt godtgøres ved lægeattest, at en evt. udsættelse af vielsen vil kunne medføre, at den ikke kan finde sted.

Er alle betingelser opfyldt, udsteder kommunen en prøvelsesattest, der skal vises til den myndighed, der skal foretage selve vielsen.

Parterne kan vælge borgerlig vielse eller kirkelig vielse i Danmark, eller vælge at blive viet i udlandet. Dog er det ikke tilladt i alle lande, at der indgås ægteskab mellem to af samme køn.

Hvis den ene eller begge ønsker at ændre navn i forbindelse med ægteskabet, skal man udfylde "Navneændring på bryllupsdagen", der findes på www.borger.dk.

Når man er blevet gift, opstår der automatisk gensidig arveret, gensidig forsørgelsespligt og der etableres et formuefællesskab, hvor hver parts formue indgår som delingsformue, det der tidligere kaldtes fælleseje, hvis man ikke opretter særeje. Se afsnit om Formue, arv og testamente.

Indhold hentes